DNSE Detail Stock CTS
CTS

CK Vietinbank

HOSE: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

21/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

21/02/2024

Tổng quan

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán cho nhà đầu tư cá nhân
- Lưu ký chứng khoán
- Tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác
- Thực hiện các nghiệp vụ khác phù hợp với quy định của Pháp luật
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của CK Vietinbank

Giá hiện tại

1,261

0

0

-

2.34

-

0

1.39%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Trần Phúc Vinh

Tổng giám đốc

Vũ Đức Mạnh

Website

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán cho nhà đầu tư cá nhân
- Lưu ký chứng khoán
- Tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác
- Thực hiện các nghiệp vụ khác phù hợp với quy định của Pháp luật

Lịch sử phát triển:

- Ngày 01/09/2000: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-HĐQT-NHCT1 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Công thương Việt Nam. Công ty có vốn điều lệ ban đầu là 55 tỷ đồng.

- Năm 2004: Tăng vốn điều lệ lên 105 tỷ đồng.

- Năm 2007: Tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng.

- Năm 2008: Tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng.

- Ngày 01/07/2009: Cổ phần hóa, chuyển đổi thành CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam và tăng vốn điều lệ lên 789.93 tỷ đồng.

- Tháng 11/2015: Tăng vốn điều lệ lên 837.3 tỷ đồng.

- Tháng 08/2016: Tăng vốn điều lệ lên 904.23 tỷ đồng.

- Ngày 15/06/2017: Hủy niêm yết trên sàn HNX.

- Ngày 20/06/2017: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 10,950 đ/CP.

- Ngày 13/09/2017: Tăng vốn điều lệ lên 976.52 tỷ đồng.

- Ngày 15/10/2018: Tăng vốn điều lệ lên 1,064.36 tỷ đồng.

- Tháng 05/2022: Tăng vốn điều lệ lên 1,149.46 tỷ đồng.

- Tháng 10/2022: Tăng vốn điều lệ lên 1,487.38 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

3.2 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của CTS có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.2 năm)


Ban giám đốc

4.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của CTS có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 80.58% công ty.