Tin tức & sự kiện

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

12/08/2022

D2D: Giải trình biến động KQKD BCTC bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

21/07/2022

D2D: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/07/2022

D2D: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

24/06/2022

D2D: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hồ Đức Thành

26/05/2022

Lợi nhuận doanh nghiệp bất động sản nhà ở có quý đi lùi thứ 2 liên tiếp

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ hạn chế, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản nhà ở trong quý 1/2022 tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm. Đây là quý thứ 2 liên tiếp kết quả chung của ngành đi lùi so với cùng kỳ.

23/05/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 3,500 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 như sau:

22/05/2022

34 doanh nghiệp chốt cổ tức tuần 23-27/05: Tỷ lệ cao nhất 40% 

Có 34 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần từ 23-27/05. Tỷ lệ cao nhất đến 40%.

13/05/2022

D2D: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền

10/05/2022

D2D dự chi hơn trăm tỷ đồng trả cổ tức tỷ lệ 35%

HĐQT CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D) vừa thông qua Nghị quyết chi cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền mặt.

09/05/2022

D2D: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền

28/04/2022

D2D: Điều lệ công ty

28/04/2022

D2D: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

01/04/2022

D2D: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

30/03/2022

D2D: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

25/03/2022

D2D đặt mục tiêu lãi sau thuế 2022 đi lùi 50%

Theo Báo cáo thường niên 2021, CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D) đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2022 đồng loạt đi lùi so với năm trước. 

24/03/2022

D2D: Báo cáo thường niên năm 2021

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã CK: D2D) như sau:

17/03/2022

D2D: Công văn của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại D2D

14/03/2022

Doanh nghiệp BĐS nhà ở 2021: Lợi nhuận tăng, dòng tiền giảm

Với sự sôi động của thị trường bất động sản năm 2021, dễ thấy đa phần các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) nhà ở đều đạt được sự tăng trưởng về cả doanh thu lẫn lợi nhuận.