Tin tức & sự kiện

14/09/2022

DBD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định

05/09/2022

DBD: Thông báo thay đổi nhân sự Kế toán trưởng

31/08/2022

DBD: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi chức vụ Kế toán trưởng

30/08/2022

Ngành dược quý 2: Kẻ khóc, người cười

Kết thúc quý 2/2022, bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp ngành dược cho thấy những mảng sáng tối khác nhau. Có doanh nghiệp báo lãi tăng mạnh, nhóm khác ngậm ngùi nhìn kết quả đi xuống, thậm chí có nơi phải báo lỗ dù doanh thu trong kỳ hơn ngàn tỷ đồng.

29/08/2022

DBD: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và riêng soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

23/08/2022

DBD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dược liệu hữu cơ Bidiphar

22/08/2022

DBD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định

04/08/2022

DBD: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH MTV Dược liệu hữu cơ Bidiphar

29/07/2022

Giao dịch bổ sung - 17,271,115 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định như sau:


27/07/2022

DBD: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

27/07/2022

DBD: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

21/07/2022

DBD: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

21/07/2022

DBD: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

20/07/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 17,271,115 CP

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định được thay đổi niêm yết như sau:

19/07/2022

DBD: Quyết định thay đổi niêm yết

13/07/2022

DBD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trịnh Thị Xuân

07/07/2022

DBD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10

29/06/2022

DBD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Thủy

23/06/2022

DBD: Điều lệ công ty sửa đổi

23/06/2022

DBD: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả chia cổ tức năm 2021