Tin tức & sự kiện

18/08/2023

DBM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/07/2023

DBM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

30/06/2023

DBM: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

30/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DBM của CTCP Dược - Vật tư y tế Đăk Lăk như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Dược - Vật tư Y tế Đắk Lắk, địa chỉ: số 09A Hùng Vương, Phường Tự An, TP.Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/06/2023. Quý cổ đông vui lòng mang theo chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) để làm thủ tục nhận cổ tức.năm 2022

30/05/2023

DBM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/05/2023

Traphaco (TRA) chuẩn bị nhận hơn 1,9 tỷ đồng cổ tức từ công ty con

27/05/2023

Công ty con của Traphaco sắp chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 17%

CTCP Dược - Vật tư Y Tế Đắk Lắk (Bamepharm, UPCoM: DBM) thông báo chốt quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 08/06/2023.

23/05/2023

DBM: V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của người sở hữu cổ phiếu – Chi trả cổ tức năm 2022

10/04/2023

DBM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/03/2023

DBM: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

17/03/2023

DBM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/03/2023

DBM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/03/2023

DBM: Báo cáo thường niên 2022

07/03/2023

DBM: Báo cáo tài chính năm 2022

06/03/2023

BCTC 2022 DBM - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 6 tỷ đồng.

02/03/2023

DBM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

24/02/2023

DBM: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

19/01/2023

Bóng đèn Rạng Đông (RAL) lãi kỷ lục 210 tỷ đồng trong quý 4, EPS đạt 9.130 đồng

09/01/2023

DBM: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/09/2022

DBM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC