Tin tức & sự kiện

19/09/2022

DBM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

16/08/2022

DBM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

07/07/2022

DBM: Ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

09/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DBM của CTCP Dược - Vật tư y tế Đăk Lăk như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Dược - Vật tư Y tế Đắk Lắk, địa chỉ: số 09A Hùng Vương, Phường Tự An, TP.Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/06/2022. Quý cổ đông vui lòng mang theo chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) để làm thủ tục nhận cổ tức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

08/06/2022

DBM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/06/2022

DBM: V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của người sở hữu cổ phiếu – Chi trả cổ tức năm 2021

10/05/2022

DBM: Thay đổi nhân sự

10/05/2022

DBM: Thay đổi nhân sự

01/04/2022

DBM: CBTT v/v Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả về thuế năm 2021

24/03/2022

DBM: Thay đổi nhân sự

22/03/2022

DBM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/03/2022

DBM: Nguyễn Thị Kim Liên - Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 22,220 CP

01/03/2022

DBM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DBM của CTCP Dược - Vật tư y tế Đăk Lăk như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến khai mạc lúc 08h00 ngày 19/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: 09A Hùng Vương, Phường Tự An, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021và phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2026;
+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2026;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021;
+ Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
          - Nội dung họp: + Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021; Dự kiến phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Tờ trình về việc phê duyệt và ký kết hợp đồng với CTCP Traphaco;
+ Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026;
+ Một số nội dung liên quan khác.

22/02/2022

DBM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/02/2022

DBM: Nguyễn Thị Kim Liên - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 22,220 CP

18/02/2022

DBM: Công bố thông tin hạn mức tín dụng năm 2022

20/01/2022

DBM: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

24/06/2021

DBM: CBTT v/v ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

14/06/2021

Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DBM của CTCP Dược - Vật tư y tế Đăk Lăk như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/06/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk, số 9A Hùng Vương, phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk lắk (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 25/06/2021. Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND (hoặc hộ chiếu) để làm thủ tục nhận cổ tức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.