Tin tức & sự kiện

19/01/2023

Bóng đèn Rạng Đông (RAL) lãi kỷ lục 210 tỷ đồng trong quý 4, EPS đạt 9.130 đồng

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán: RAL)  đã công bố BCTC quý 4/2022 và lũy kế cảnăm 2022. Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 2.806 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Năm 2022, RAL đặt kế hoạch doanh thu đạt 5.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 345 tỷ đồng.

09/01/2023

DBM: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/09/2022

DBM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

16/08/2022

DBM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

07/07/2022

DBM: Ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

09/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DBM của CTCP Dược - Vật tư y tế Đăk Lăk như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Dược - Vật tư Y tế Đắk Lắk, địa chỉ: số 09A Hùng Vương, Phường Tự An, TP.Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/06/2022. Quý cổ đông vui lòng mang theo chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) để làm thủ tục nhận cổ tức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

08/06/2022

DBM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/06/2022

DBM: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của người sở hữu cổ phiếu – Chi trả cổ tức năm 2021

01/06/2022

DBM: V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của người sở hữu cổ phiếu – Chi trả cổ tức năm 2021

10/05/2022

DBM: Ông Nguyễn Bá Lộc được bổ nhiệm lại chức Phó giám đốc phụ trách kinh doanh

10/05/2022

DBM: Bà Lê Thị Mỹ Lệ được bổ nhiệm lại vị trí Kế Toán Trưởng

01/04/2022

DBM: CBTT v/v Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả về thuế năm 2021

24/03/2022

DBM: Thay đổi nhân sự

22/03/2022

DBM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/03/2022

DBM: Báo cáo tài chính năm 2021

12/03/2022

DBM: Báo cáo thường niên 2021

04/03/2022

DBM: Nguyễn Thị Kim Liên - Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 22,220 CP

01/03/2022

DBM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DBM của CTCP Dược - Vật tư y tế Đăk Lăk như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến khai mạc lúc 08h00 ngày 19/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: 09A Hùng Vương, Phường Tự An, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021và phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2026;
+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2026;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021;
+ Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
          - Nội dung họp: + Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021; Dự kiến phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Tờ trình về việc phê duyệt và ký kết hợp đồng với CTCP Traphaco;
+ Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026;
+ Một số nội dung liên quan khác.

22/02/2022

DBM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022