Tin tức & sự kiện

22/08/2022

DBT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành ESOP

22/08/2022

DBT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Quy chế phát hành ESOP

22/08/2022

DBT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua lộ trình dự kiến thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu ESOP

22/08/2022

DBT: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

15/08/2022

DBT: Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất phê chuẩn giới hạn tín dụng

07/07/2022

DBT: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

02/07/2022

DBT: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng

30/06/2022

DBT: Nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP, điều chỉnh sơ đồ tổ chức, lựa chọn đơn vị kiểm toán và tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty con

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

14/06/2022

DBT: Vợ Tổng Giám đốc trở thành cổ đông lớn

Bà Bùi Hồng Hạnh, vợ ông Phạm Thứ Triệu - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Dược phẩm Bến tre (HOSE: DBT), đã mua thành công hơn 1.2 triệu cp DBT trong thời gian từ 18/05-07/06/2022, trở thành cổ đông lớn của Công ty.

14/06/2022

DBT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Bùi Hồng Hạnh

31/05/2022

DBT: Nghị quyết HĐQT về việc ủy quyền TGĐ công ty ký kết các hợp đồng với tổ chức có liên quan, người nội bộ và người có liên quan

13/05/2022

Vợ lãnh đạo DBT đăng ký mua 1.5 triệu cp

Tại CTCP Dược phẩm Bến Tre (HOSE: DBT), bà Bùi Hồng Hạnh - vợ ông Phạm Thứ Triệu - thành viên HĐQT vừa đăng ký mua 1.5 triệu cp từ ngày 17/05-16/06.

13/05/2022

DBT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Bùi Hồng Hạnh

12/05/2022

DBT: Giải trình chậm nộp BCTC quý 1/2022

19/04/2022

DBT: Thông báo thay đổi người phụ trách quản trị, người phụ trách CBTT và thư ký HĐQT

15/04/2022

DBT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19

15/04/2022

DBT: Báo cáo thường niên năm 2021

13/04/2022

DBT: Quyết định thi hành Quyết định hành chính thuế của Chi cục thuế Quận 10 - TP.HCM

13/04/2022

DBT: Giải trình về Quyết định xử phạt thuế của Chi cục thuế Quận 10 - TP.HCM