Tin tức & sự kiện

24/01/2023

Loạt doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt sau Tết

Cuối tháng 1, đầu tháng 2, nhiều doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt cho nhà đầu tư Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Mã PMJ) : Ngày 31/1/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam (Mã VFG) : Ngày 8/2/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Tỷ lệ thực hiện 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

16/01/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 16/1

Tin doanh nghiệp TDM -  CTCP Nước Thủ Dầu Một  - Ngày 06/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 07/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 13%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/4/2023. HCD -  CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD  - Bà Phạm Thị Hương, Thành viên HĐQT đã mua vào 500.000 cổ phiếu HCD, tỷ lệ 1,58% từ ngày 06/1 đến 13/1 theo phương thức khớp lệnh.

13/01/2023

DBT: Thông báo ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

10/01/2023

DBT: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

10/01/2023

DBT: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

09/01/2023

DBT: Thông báo công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của DBT

14/11/2022

DBT: Thành lập CTCP Bepharco Health Care

31/10/2022

DBT: Quyết định của HĐQT về việc cử người đại diện và tham gia quản lý phần vốn góp trong CTCP BEPHARCO HEALTH CARE

31/10/2022

DBT: BCTC Tóm tắt Hợp nhất quý 3 năm 2022

31/10/2022

DBT: BCTC Tóm tắt quý 3 năm 2022

12/10/2022

DBT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án SX và đóng gói tại Khu công nghiệp Sonadezi Châu Đức

05/10/2022

DBT: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh Quy chế phát hành ESOP

26/08/2022

DBT: BCTC Tóm tắt 6 tháng đầu năm 2022

26/08/2022

DBT: BCTC Tóm tắt Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

22/08/2022

DBT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành ESOP

22/08/2022

DBT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Quy chế phát hành ESOP

22/08/2022

DBT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua lộ trình dự kiến thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu ESOP

22/08/2022

DBT: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

15/08/2022

DBT: Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất phê chuẩn giới hạn tín dụng

01/08/2022

DBT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022