Tin tức & sự kiện

12/09/2022

DC2: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/08/2022

DC2: Phạm Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 500 CP

17/08/2022

DC2: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

06/08/2022

DC2: Phạm Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 50,000 CP

29/07/2022

Giao dịch bổ sung - 654,192 CP

28/07/2022

DC2: Phạm Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 12,000 CP

28/07/2022

DC2: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

25/07/2022

DC2: Ngày 29/07/2022, ngày giao dịch đầu tiên 654,192 cổ phiếu niêm yết bổ sung

21/07/2022

DC2: Báo cáo tài chính quý 2/2022

12/07/2022

DC2: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 654,192 cổ phiếu

08/07/2022

DC2: Thông báo thay đổi SLCP có quyền biểu quyết

24/06/2022

DC2: Phạm Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 50,000 CP

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

07/06/2022

DC2: Báo cáo Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

02/06/2022

DC2: Phạm Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 7,800 CP

02/06/2022

DC2: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

26/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DC2 của CTCP Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10% (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A sẽ được nhận 20,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,5 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông sẽ nhận được 20 cổ phiếu mới.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng CTCP Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2, Số 5 đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu vào lúc 8g30 đến 16g00 các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ tết). Người sở hữu phải xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân). Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp có xác nhận của chính quyền địa phương.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

19/05/2022

DC2: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

18/05/2022

DC2: Ngày 01/03/2023, ngày giao dịch đầu tiên 290,500 cổ phiếu niêm yết bổ sung

14/05/2022

DC2: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021