Tin tức & sự kiện

31/01/2023

DGT: 2022 Báo cáo tài chính quý 4/

31/01/2023

DGT: 2022 (công ty mẹ) Báo cáo tài chính quý 4/

31/01/2023

DGT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/12/2022

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện hạn chế giao dịch

27/12/2022

DGT: Quyết định về việc đưa ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

23/12/2022

DGT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

23/12/2022

DGT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

22/11/2022

DGT: Báo cáo tài chính quý 3/2022

22/11/2022

DGT: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

21/10/2022

Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch

20/10/2022

DGT: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

17/10/2022

DGT: Thông báo tạm dừng giao dịch đối với cổ phiếu của các tổ chức ĐKGD quy mô lớn chậm CBTT tài chính bán niên 2022 đã được soát xét

07/10/2022

DGT: Công bố thông tin quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBCK Nhà Nước

27/09/2022

DGT: Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành

27/09/2022

DGT: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Nam Hùng giữ chức Thành viên HĐQT - Ông Phan Cao Minh thôi giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT

27/09/2022

DGT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/09/2022

DGT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/09/2022

DGT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/08/2022

DGT: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

31/08/2022

DGT: Báo cáo tài chính quý 2/2022