DNSE Detail Stock DGT
DGT

DOTRANCO

UPCOM: CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

30/01/2023

CẬP NHẬT

30/01/2023

Tổng quan

CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây dựng công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng, khu dân cư
- Quản lý duy tu và sửa chữa cầu đường
- Khảo sát, thiết kế, lập tổng dự toán, dự toán các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của DOTRANCO

Giá hiện tại

100

0

0

-

1.05

-

0

0.00%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Lâm Tùng

Tổng giám đốc

Trần Ngọc Minh

CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây dựng công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng, khu dân cư
- Quản lý duy tu và sửa chữa cầu đường
- Khảo sát, thiết kế, lập tổng dự toán, dự toán các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp...

Lịch sử phát triển:

- Năm 1977: Tiền thân là CT Thi công cầu đường thành lập.

- Tháng 12/2005: CT tiến hành CPH thành CTCP Công trình giao thông Đồng Nai.

- Ngày 09/03/2010: Giao dịch trên thị trường UPCOM. .

- Ngày 10/02/2020: Tăng vốn điều lệ lên 64.81 tỷ đồng. .

- Ngày 08/01/2021: Tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của DGT mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)


Ban giám đốc

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của DGT mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 5.12% công ty.