Tin tức & sự kiện

11/08/2022

DHA: Giải trình BCTC bán niên soát xét năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

28/07/2022

DHA: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/07/2022

DHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Ngọc Nhung

20/07/2022

Công ty Hóa An “bỏng tay” vì canh bạc đầu tư 2.5 triệu cổ phiếu HPG

CTCP Hóa An (HOSE: DHA) đánh mất gần hết lợi nhuận trong quý 2/2022 vì lỡ mê đắm cổ phiếu HPG và phải trích lập dự phòng 20 tỷ đồng khi cổ phiếu giảm giá.

20/07/2022

DHA: Giải trình lợi nhuận BCTC quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

27/06/2022

DHA: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

10/06/2022

DHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Ngọc Nhung

10/06/2022

DHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Ngọc Nhung

09/05/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán phần cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Hóa An (mã CK: DHA) như sau:

07/05/2022

DHA: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty

28/04/2022

DHA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán phần cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

26/04/2022

DHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Ngọc Nhung

22/04/2022

DHA: Thông báo thanh toán cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

22/04/2022

DHA: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

12/04/2022

DHA: Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

12/04/2022

DHA: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

29/03/2022

DHA đặt kế hoạch lãi 72 tỷ đồng, giảm 20%

CTCP Hóa An (HOSE: DHA) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2022 với sản lượng đi ngang trong khi chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đi lùi.

29/03/2022

DHA: Báo cáo thường niên năm 2021

10/03/2022

DHA: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022