Tin tức & sự kiện

27/01/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 10,498,625 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre như sau:

18/01/2023

DHC: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết

12/01/2023

Phó TGĐ PV Power Nguyễn Duy Giang: Tổng công ty ước tính vượt 18% kế hoạch doanh thu và 37% kế hoạch lợi nhuận năm 2022

Trong năm 2022, mặc dù nền kinh tế tăng trưởng nhưng đồng thời cũng xuất hiện các biến động lớn về giá nhiên liệu, lạm phát, biến động tỷ giá... gây khó khăn cho doanh nghiệp. Với vai trò là nhà phát triển nhiệt điện khí hàng đầu tại Việt Nam, Tổng công ty khá lạc quan về kế hoạch hoạt động trong năm giai đoạn sắp tới. PV Power sẽ tập trung phát triển nguồn điện khí sử dụng LNG, với bước đầu là hoàn thành đầu tư dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4.

11/01/2023

DHC: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 20

11/01/2023

DHC: Điều lệ công ty

11/01/2023

DHC: Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ, đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSD và NYCP bổ sung trên sàn HOSE

04/01/2023

DHC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lương Văn Thành

03/01/2023

DHC: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng

03/01/2023

DHC: Thông báo giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

30/12/2022

DHC: Thông báo bổ nhiệm người được uỷ quyền công bố thông tin

30/12/2022

DHC: Thông báo miễn nhiệm Kế toán trưởng

30/12/2022

DHC: Thông báo bổ nhiệm Kế toán trưởng

30/12/2022

DHC: Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương ký hợp đồng với Công ty CPDV Năng lượng Thành Công - tổ chức CLQ NNB Dương Thành Công

30/12/2022

DHC: Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Bao bì Bến Tre

30/12/2022

DHC: Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Tân Cảng Giao Long

30/12/2022

DHC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lương Văn Thành

27/12/2022

DHC: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

27/12/2022

DHC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

26/12/2022

DHC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Turicum Investment Management AG

23/12/2022

DHC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của NNB - Nguyễn Thanh Nghĩa