Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 10-14/6

Ngày 25/6/2024, CTCP Du lịch Đồng Nai (UPCoM: DNT) trả cổ tức bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/6/2024.

Ngày 26/6/2024, CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (HoSE: SCS) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 3.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/6/2024.

Ngày 28/6/2024, CTCP Đông Hải Bến Tre (HoSE: DHC) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/6/2024.

Ngày 28/6/2024, CTCP Điện lực Gelex (UPCoM: GEE) trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/6/2024.

Ngày 11/7/2024, CTCP Cấp nước Ninh Thuận (UPCoM: NNT) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 4.700 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/6/2024.

Ngày 26/6/2024, CTCP Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 4.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/6/2024.

Ngày 27/6/2024, CTCP Vận tải 1 Traco (UPCoM: TR1) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/6/2024.

Ngày 27/6/2024, CTCP Dược - Vật tư Y tế Đắk Lắk (UPCoM: DBM) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.700 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/6/2024.

Ngày 27/6/2024, CTCP May Hữu Nghị (UPCoM: HNI) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/6/2024.

Ngày 28/6/2024, Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (HoSE: BMI) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/6/2024.

Ngày 5/7/2024, CTCP Cảng Đồng Nai (HoSE: PDN) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 2.300 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/6/2024.

Ngày 5/7/2024, CTCP Tập đoàn Đạt Phương (HoSE: DPG) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/6/2024.

Ngày 12/7/2024, CTCP Cảng Quy Nhơn (HoSE: QNP) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.200 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/6/2024.

Ngày 12/7/2024, CTCP Phân bón Miền Nam (HoSE: SFG) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/6/2024.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 10-14/6
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 10-14/6

Ngày 20/6/2024, CTCP FPT (HoSE: FPT) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/6/2024.

Ngày 27/6/2024, CTCP Bia Sài Gòn-Phú Thọ (UPCoM: BSP) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/6/2024.

Ngày 27/6/2024, CTCP Cát Lợi (HoSE: CLC) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 2.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/6/2024.

Ngày 28/6/2024, CTCP Phân bón Bình Điền (HoSE: BFC) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/6/2024.

Ngày 9/7/2024, CTCP Cảng Đà Nẵng (HNX: CDN) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.400 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/6/2024.

Ngày 19/7/2024, Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP (HoSE: PGC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.200 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/6/2024.

Ngày 26/6/2024, CTCP Đại lý Vận tải SAFI (HoSE: SFI) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6/2024.

Ngày 11/7/2024, CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ (HNX: CPC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.800 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6/2024.

Ngày 11/7/2024, CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn (UPCoM: TSG) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.100 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6/2024.

Ngày 18/7/2024, CTCP Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải (UPCoM: TVH) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 3.990 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6/2024.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn