Tin tức & sự kiện

13/09/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (mã CK: DHM) như sau:

31/08/2022

DHM: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Trịnh Gia Tùng

31/08/2022

DHM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

30/08/2022

DHM: Đính chính Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

24/08/2022

DHM: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

19/08/2022

DHM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Dương Hữu Hiếu

17/08/2022

Lãi ròng bán niên của DHM giảm 36% sau soát xét

So với báo cáo tự lập, chi phí tài chính tăng 42%, lên hơn 25 tỷ đồng, khiến lãi ròng bán niên 2022 của CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (HOSE: DHM) giảm 36%, còn hơn 2 tỷ đồng sau soát xét.

16/08/2022

DHM: Giải trình bổ sung chênh lệch LN BCTC soát xét bán niên năm 2022 so với năm 2021

16/08/2022

DHM: Giải trình bổ sung chênh lệch LSNT BCTC soát xét bán niên năm 2022 trước và sau khi soát xét

16/08/2022

DHM: Giải trình bổ sung chênh lệch LNST BCTC soát xét bán niên năm 2022 trước và sau khi soát xét

04/08/2022

DHM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Dương Hữu Hiếu

28/07/2022

DHM: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

21/07/2022

DHM: Giải trình KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

30/06/2022

DHM: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

24/06/2022

DHM: Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

21/06/2022

DHM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Dương Hữu HIếu

21/06/2022

DHM: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của DHM

21/05/2022

DHM: Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện dự án tại Đà Nẵng và đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

12/05/2022

Ông Dương Hữu Hiếu muốn bán sạch cổ phiếu sau khi rời ghế Chủ tịch DHM

Ông Dương Hữu Hiếu - Thành viên HĐQT CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (HOSE: DHM) đăng ký bán hết 1.28 triệu cp đang nắm giữ từ ngày 16/05-14/06.

11/05/2022

DHM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Dương Hữu Hiếu