Tin tức & sự kiện

09/01/2023

DHM: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Thailand

26/12/2022

DHM: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Thái Nguyên

15/12/2022

DHM: Báo cáo kết quả giao dịch CP của NNB - Phạm Thị Minh Hường

08/12/2022

DHM: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ

05/12/2022

DHM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của NCLQ NNB Phạm Thị Minh Hường

29/11/2022

DHM: Thông báo thay đổi tên miền website và địa chỉ email của công ty

21/10/2022

DHM: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 so với quý 3/2021

21/10/2022

DHM: BCTC quý 3 năm 2022

20/10/2022

DHM: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

10/10/2022

DHM: Nghị quyết HĐQT số 11 ngày 07/10/2022

06/10/2022

DHM: Nghị quyết HĐQT về việc hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

03/10/2022

DHM: Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện giao dịch với người có liên quan

30/09/2022

DHM: Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

13/09/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (mã CK: DHM) như sau:

31/08/2022

DHM: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Trịnh Gia Tùng

31/08/2022

DHM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

30/08/2022

DHM: Đính chính Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

24/08/2022

DHM: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

19/08/2022

DHM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Dương Hữu Hiếu

17/08/2022

Lãi ròng bán niên của DHM giảm 36% sau soát xét

So với báo cáo tự lập, chi phí tài chính tăng 42%, lên hơn 25 tỷ đồng, khiến lãi ròng bán niên 2022 của CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (HOSE: DHM) giảm 36%, còn hơn 2 tỷ đồng sau soát xét.