Tin tức & sự kiện

01/02/2023

BCTC 4/2022 DHP - Lợi nhuận tăng 12,26% trong năm 2022.

27/01/2023

DHP: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/01/2023

DHP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

28/12/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHP của CTCP Điện cơ Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 11/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng – Địa chỉ: 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) kể từ ngày 11/01/2023.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Khi đến nhận cổ tức, quý cổ đông vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân, sổ cổ đông; Giấy giới thiệu và Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân của người nhận tiền (đối với cổ đông là pháp nhân); Giấy ủy quyền có chứng thực (trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

14/12/2022

DHP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/12/2022

DHP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/12/2022

DHP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

20/10/2022

DHP: Báo cáo tài chính quý 3/2022

14/10/2022

DHP: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Quang Hưng

14/10/2022

DHP: Nguyến Quốc Tú - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 400,000 CP

06/10/2022

DHP: Nguyến Quốc Tú - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1,063,850 CP

17/08/2022

DHP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/08/2022

DHP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

DHP: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

20/07/2022

DHP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

02/06/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHP của CTCP Điện cơ Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng – Địa chỉ: 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) kể từ ngày 22/06/2022. Khi đến nhận cổ tức, quý cổ đông vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân, sổ cổ đông; Giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân dân của người nhận tiền (đối với cổ đông là pháp nhân); Giấy ủy quyền có chứng thực (trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

18/05/2022

DHP: Thông báo về việc chốt DS chi trả cổ tức còn lại năm 2021

18/05/2022

DHP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/05/2022

DHP: Ông Hoàng Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch HĐQT, Ông Mai Văn Minh làm Phó Chủ tịch HĐQT