DNSE Detail Stock DHP

HNX: CTCP Điện cơ Hải Phòng

Thiết bị điện gia dụng

logo

DHP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

104 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

12.60 tỷ

Doanh thu

227 tỷ

1.84%

1,327.28

0

0.03

3.93%

7.48%

4.91%

16.34%

0%

45%

8.93%

10.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Hoàng Thanh Hải

27.54%

Nguyễn Thu Hà

21.14%

Nguyễn Quốc Tú

6.99%

Trần Quang Hưng

6.38%

Khác

37.95%

Tin tức & Sự kiện