Tin tức & sự kiện

21/01/2024

BCTC Quý 4/2023 DID - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,16 tỷ đồng, giảm 13,67% so với cùng kỳ.

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 DID - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,04 tỷ đồng, giảm 30,16% so với cùng kỳ.

18/08/2023

DID: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

02/08/2023

DID: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

26/07/2023

DID: Báo cáo tình hình sử dụng vốn của các đợt chào bán theo yêu cầu của UBCKNN tại Công văn số 4574/UBCK-GSĐC ngày 11/07/2023

22/07/2023

BCTC Quý 2/2023 DID - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 42,01% so với cùng kỳ, lãi 0,06 tỷ đồng.

20/07/2023

DID: Báo cáo tài chính quý 2/2023

19/06/2023

DID: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/05/2023

DID: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 DID - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 0,06 tỷ đồng tăng 66,05% so với cùng kỳ.

18/04/2023

DID: Thay đổi nhân sự

17/04/2023

DID: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/04/2023

DID: Báo cáo thường niên 2022

09/04/2023

BCTC 2022 DID - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

04/04/2023

DID: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận trên BCTC soát xét năm 2022 chênh lệch quá 10% so với năm 2021

30/03/2023

DID: Báo cáo tài chính năm 2022

22/03/2023

DID: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/03/2023

DID: Đính chính Báo cáo tài chính quý 4/ 2022

17/03/2023

DID: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

14/03/2023

DID: Thay đổi nhân sự