DNSE Detail Stock DID

UPCOM: CTCP DIC - Đồng Tiến

Sản xuất xi măng

logo

DID

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

70.30 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.32 tỷ

Doanh thu

225 tỷ

1.08%

20.20

0

0.68

-10.10%

0.17%

0.08%

7.73%

31.55%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Siêu thị Vật liệu Xây dựng Thế giới Nhà

48.01%

CTCP DNT Bình Thuận

37.45%

Trần Hoàng Tuấn

6.4%

Trần Thị Mỹ Dung

6.37%

Khác

1.77%

Tin tức & Sự kiện