Tin tức & sự kiện

04/02/2024

BCTC Quý 4/2023 DL1 - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,53 tỷ đồng, giảm 94,29% so với cùng kỳ.

12/12/2023

Nhà đầu tư đứng ngoài, thị trường tăng nhẹ với thanh khoản thấp

07/12/2023

Nhà đầu tư mạnh tay bắt đáy, thị trường hãm đà giảm trong phiên chiều 7/12

16/11/2023

Bluechip được kéo lên phút cuối, VN-Index đảo chiều trong phiên đáo hạn phát sinh

01/11/2023

BCTC Quý 3/2023 DL1 - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 11,53% so với cùng kỳ, lãi 14,67 tỷ đồng.

09/10/2023

ĐHĐCĐ DL1 dừng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi 760 tỷ đồng nợ

Sau khi lấy ý kiến bằng văn bản, ĐHĐCĐ CTCP Tập đoàn Alpha Seven (HNX: DL1) ngày 02/10/2023 thông qua dừng phương án đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

06/10/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/10

06/10/2023

DL1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

25/09/2023

Nhà đầu tư tháo chạy, hàng trăm mã nằm sàn

13/09/2023

DL1: Tài liệu về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

07/09/2023

DL1: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

07/09/2023

DL1: Công văn giải trình Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2023.

07/09/2023

DL1: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

28/08/2023

Giao dịch chứng khoán sáng 28/8: Thị trường khởi sắc, nhóm cổ phiếu chứng khoán hút tiền

23/08/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DL1 của CTCP Tập đoàn Alpha Seven như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Dừng hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22/04/2022.
          - Thời gian thực hiện: từ 12/09/2023 đến 05/10/2023
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty Lô I3-6 Đường N2, Khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, Tp.Thủ Đức, TP.HCM.

23/08/2023

DL1 muốn dừng hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi 760 tỷ đồng nợ

CTCP Tập đoàn Alpha Seven (HNX: DL1) sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc dừng hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. Thời gian lấy ý kiến từ 12/09-05/10/2023. Ngày chốt quyền là 31/08.

22/08/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DL1 của CTCP Tập đoàn Alpha Seven như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Dừng hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22/04/2022.
          - Thời gian thực hiện: từ 12/09/2023 đến 05/10/2023
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty Lô I3-6 Đường N2, Khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, Tp.Thủ Đức, TP.HCM.

21/08/2023

DL1: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản