Tin tức & sự kiện

03/01/2023

DLD: Ký hợp đồng phát hành Voucher của Khách sạn Sài Gòn Ban Mê

03/01/2023

DLD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/11/2022

DLD: Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

22/11/2022

DLD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

01/11/2022

DLD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/08/2022

DLD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

DLD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/06/2022

DLD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/06/2022

DLD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/06/2022

DLD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DLD của CTCP Du lịch ĐăkLăk như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 6 năm 2022, TCPH sẽ thông báo bằng thư mời cho cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến khách sạn Sài Gòn – Ban Mê, địa chỉ số 03 Phan Chu Trinh – TP. Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo bằng thư mời cho cổ đông theo chương trình ĐHĐCĐ.

01/06/2022

DLD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/05/2022

DLD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/05/2022

DLD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/05/2022

DLD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022

16/05/2022

DLD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

07/04/2022

DLD: Báo cáo thường niên 2021

28/03/2022

DLD: Báo cáo tài chính năm 2021

28/01/2022

DLD: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

05/01/2022

DLD: Đính chính biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021