Tin tức & sự kiện

31/01/2023

DM7: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/01/2023

DM7: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/01/2023

BCTC 4/2022 DM7 - Lợi nhuận tăng 8,14% trong 2022.

17/01/2023

DM7: v/v Chốt danh sách cổ đông, xin ý kiến cổ đông bằng văn bảng để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghê kinh doanh vào điều lệ công ty.

20/12/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DM7 của CTCP Dệt May 7 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10% ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 04/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Dệt may 7 - địa chỉ: Số 109A Trần Văn Dư - Phường 13 - Quận Tân Bình - TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 04/01/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

15/12/2022

DM7: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

13/12/2022

DM7: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/12/2022

DM7: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2022

21/10/2022

DM7: Báo cáo tài chính quý 3/2022

30/09/2022

DM7: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/09/2022

DM7: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

17/08/2022

DM7: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

DM7: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

DM7: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/07/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DM7 của CTCP Dệt May 7 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty - địa chỉ: 109A Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/07/2022 và xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

14/07/2022

DM7: Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của ban kiểm soát

13/07/2022

DM7: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/07/2022

DM7: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

11/07/2022

DM7: Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Tài đảm nhận chức vụ Kế Toán Trưởng thay cho Bà Lê Thị Thùy Vân từ 01/07/2022

11/07/2022

DM7: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Chi trả cổ tức năm 2021