Tin tức & sự kiện

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 DM7 - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 24,79% so với cùng kỳ, lãi 16,64 tỷ đồng.

31/12/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 1-5/1

04/12/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 4/12

22/10/2023

BCTC Quý 3/2023 DM7 - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 13,3 tỷ đồng, giảm 4,74% so với cùng kỳ.

14/08/2023

DM7: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

02/08/2023

DM7: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

26/07/2023

DM7: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 DM7 - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 8,28 tỷ đồng, giảm 22,79% so với cùng kỳ.

30/06/2023

DM7: Ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn và Kiểm toán Nam Việt

22/05/2023

DM7: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/05/2023

DM7: Thay đổi nhân sự

08/05/2023

BCTC 1/2023 DM7 - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 16,7 tỷ đồng tăng 0,63% so với cùng kỳ.

24/04/2023

DM7: Báo cáo tài chính quý 1/2023

21/04/2023

DM7: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21/04/2023

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DM7 của CTCP Dệt May 7 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty - địa chỉ: 109A Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/05/2023 và xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu).

18/04/2023

DM7: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13/04/2023

DM7: Báo cáo thường niên 2022

11/04/2023

DM7: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2023

DM7: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

22/03/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DM7 của CTCP Dệt May 7 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Dệt May 7 - 109A Trần Văn Dư - Phường 13 - Quận Tân Bình - TP.HCM
          - Thời gian họp: TCPH thông báo sau