Tin tức & sự kiện

19/08/2022

DNH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

19/08/2022

DNH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

15/08/2022

Quý 2: Thủy điện bừng sáng

Quý 2/2022 đánh dấu bước tăng trưởng mạnh của nhóm doanh nghiệp thủy điện. Trong khi đó, nhóm nhiệt điện chịu áp lực lớn khi giá nhiên liệu (than, khí đốt) trên thị trường tăng mạnh.

25/07/2022

Trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNH của CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại văn phòng công ty: địa chỉ 80A – Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bắt đầu từ ngày 26/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

21/07/2022

DNH: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

21/07/2022

DNH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

15/07/2022

DNH: Thông báo ngày cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2021

12/07/2022

DNH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

12/07/2022

DNH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

07/07/2022

DNH: Bổ nhiệm Ông Đặng Văn Cường giữ chức vụ Tổng Giám Đốc thay thế cho Ông Đỗ Minh Lộc từ 06/07/2022

07/07/2022

DNH: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

21/06/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNH của CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại văn phòng công ty: địa chỉ 80A – Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bắt đầu từ ngày 22/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

14/06/2022

DNH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/06/2022

DNH: Công bố thông tin về Nghị quyết hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 (Thay thế Nghị quyết 53/NQ-HĐQT)

08/06/2022

DNH: Thông báo ngày cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2022 (Thay thế Thông báo số 202/TB-TĐĐHĐ)

07/06/2022

DNH dự chi gần 600 tỷ đồng trả cổ tức

CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (UPCoM: DNH) dự kiến chi cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 14%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/06 và thanh toán vào 05/07.

06/06/2022

DNH: Công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT chi trả cổ tức năm 2021

27/05/2022

DNH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/05/2022

DNH: Thay đổi nhân sự

10/05/2022

DNH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông