Tin tức & sự kiện

15/08/2023

DNL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải

27/07/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 27/7

26/07/2023

Marseco trở thành cổ đông lớn DNL, muốn bán 1.3 triệu cp HAH

CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (Marseco, HNX: MAC) mới đây trở thành cổ đông lớn của CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng (UPCoM: DNL), đồng thời đăng ký bán 1.3 triệu cp của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH).

25/07/2023

DNL: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải

24/07/2023

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2023 của Cảng Đà Nẵng (CDN) đạt 584 tỷ đồng

20/07/2023

DNL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

26/05/2023

DNL: CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2023

25/05/2023

DNL: CTCP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải không còn là cổ đông lớn

12/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNL của CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng - 97 Yết Kiêu – Sơn Trà – Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 05/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân. năm 2022

11/05/2023

DNL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/05/2023

DNL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/05/2023

DNL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

21/04/2023

DNL: Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi Điểm h Khoản 2 Điều 27 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua. (Đính kèm Điều lệ đã sửa đổi)

21/04/2023

BCTC 2022 DNL - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 6 tỷ đồng.

19/04/2023

DNL: CBTT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự mới đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023

17/04/2023

DNL: CBTT về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Thành viên HĐQT

17/04/2023

DNL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

05/04/2023

CDN: Nghị quyết số 46/NQ-CĐN ngày 03/04/2023 về việc ký kết Phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng

29/03/2023

DNL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/03/2023

DNL: Nghị quyết Hội đồng quản trị