DNSE Detail Stock DNL
DNL

DANALOG

UPCOM: CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

04/02/2023

CẬP NHẬT

04/02/2023

Tổng quan

CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng hoạt động trong lĩnh vực:

- Vận tải đường thủy, đường bộ
- Xếp dỡ hàng hóa
- Dịch vụ logistics
- Đại lý vận tải nội địa...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của DANALOG

Giá hiện tại

4

0

0

-

0

-

1,500

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

30/12/2022

DNL: Quyết định ký kết hợp đồng kinh tế năm 2023

05/10/2022

DNL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

06/09/2022

DNL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNL của CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 9/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường Khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng
Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo đến Quý cổ đông trong thư mời họp.
          - Nội dung họp: · Về việc thành phố Đà Nẵng có thông báo thay đổi đơn giá tiền thuê đất, tiền thuê đất phi nông nghiệp (áp dụng cho giai đoạn từ 29/09/2021 đến 28/09/2026) dẫn đến thay đổi kế hoạch lợi nhuận; kế hoạch chia cổ tức năm 2022;
· Một số vấn đề khác có liên quan.

22/08/2022

DNL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

19/08/2022

DNL: Nguyễn Hữu Sia không còn là cổ đông lớn

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Trần Lê Tuấn

Tổng giám đốc

CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng hoạt động trong lĩnh vực:

- Vận tải đường thủy, đường bộ
- Xếp dỡ hàng hóa
- Dịch vụ logistics
- Đại lý vận tải nội địa...

Lịch sử phát triển:

Tiền thân là Trạm Kho vận Cảng Đà Nẵng, được thành lập từ năm 2006, với nhiệm vụ là đơn vị hậu cần của Cảng Đà Nẵng.

Thành viên Hội đồng quản trị

10.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của DNL dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 10.0 năm)


Ban giám đốc

9.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của DNL dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 9.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 85.17% công ty.