Tin tức & sự kiện

03/12/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 4-8/12

29/11/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp, tiêu điểm DNH, HNF, DVP, PMC

13/10/2023

DNT: Công ty TNHH Thanh Bình - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1,219,500 CP

01/08/2023

DNT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

03/07/2023

DNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/05/2023

DNT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/05/2023

DNT: Thay đổi nhân sự

21/04/2023

Thêm một doanh nghiệp thép “bốc hơi” gần 90% lợi nhuận

CTCP Kim khí Tp.HCM - VNSTEEL (HOSE: HMC) chứng kiến lợi nhuận ròng “bốc hơi” gần hết trong quý 1/2023.

21/04/2023

BCTC 2022 DNT - Lợi nhuận bứt phá gấp 5 lần so với cùng kỳ, đạt 13 tỷ đồng.

21/04/2023

DNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/04/2023

DNT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2023

DNT: Báo cáo tài chính năm 2022

16/03/2023

DNT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/03/2023

DNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/03/2023

DNT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

02/02/2023

DNT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

24/01/2023

Loạt doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt sau Tết

09/01/2023

DNT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/01/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNT của CTCP Du lịch Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 01/03/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại CTCP Du lịch Đồng Nai. Địa chỉ: 105 đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 01/03/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, giáy chứng nhận sở hữu cổ phần. cổ đông là pháp nhân xuất trình thêm giấy giới thiệu (nếu cử nhân viên) và giấy đề nghị nhận cổ tức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

04/01/2023

DNT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022