Tin tức & sự kiện

06/09/2022

DNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/06/2022

DNT: Báo cáo của Ban kiểm soát theo kiến nghị của cổ đông

19/05/2022

DNT: Đơn xin từ nhiệm Hội đồng quản trị Công ty của Ông Nguyễn Minh Thức - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

26/04/2022

DNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/04/2022

DNT: Báo cáo thường niên 2021

07/04/2022

DNT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/03/2022

DNT: Báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

Soi kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết

Trong 63 doanh nghiệp niêm yết công bố kế hoạch kinh doanh đầu tiên năm 2022, có 35 doanh nghiệp dự kiến lợi nhuận tăng, 24 doanh nghiệp đặt kế hoạch ở mức giảm, 2 doanh nghiệp đi ngang và 2 doanh nghiệp mong muốn thoát lỗ. 

15/03/2022

DNT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/03/2022

DNT: Đơn xin từ nhiệm Hội đồng quản trị Công ty của Ông Ôn Văn Phước - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

28/02/2022

Sau năm kinh doanh thất bát do dịch COVID-19, DNT kỳ vọng có lãi trong 2022

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, CTCP Du lịch Đồng Nai (UPCoM: DNT) gặp nhiều khó khăn trong năm 2021 và bất ngờ thua lỗ lần đầu tiên kể từ 2009. Sang 2022, Công ty kỳ vọng đạt doanh thu 200 tỷ đồng và lãi trước thuế 6 tỷ đồng.

28/02/2022

DNT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/02/2022

DNT: Thay đổi nhân sự

10/02/2022

DNT: Đơn xin từ nhiệm Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hồng Quân - Chủ tịch HĐQT Công ty

09/02/2022

DNT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

24/01/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNT của CTCP Du lịch Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/01/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/01/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Ngày 15/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Đồng Nai – Số 57 Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
+ Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2021
+ Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT 2021-2025
+ Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
+ Một số vấn đề khác

18/01/2022

DNT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/01/2022

DNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/12/2021

DNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/12/2021

DNT: Thay đổi nhân sự