Tin tức & sự kiện

24/01/2023

Loạt doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt sau Tết

Cuối tháng 1, đầu tháng 2, nhiều doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt cho nhà đầu tư Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Mã PMJ) : Ngày 31/1/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam (Mã VFG) : Ngày 8/2/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Tỷ lệ thực hiện 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

09/01/2023

DNT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04/01/2023

DNT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

03/01/2023

DNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/12/2022

DNT: Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, kèm các tài liệu liên quan

26/12/2022

DNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/12/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNT của CTCP Du lịch Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền
          - Thời gian thực hiện: tháng 12/2022
          - Địa điểm thực hiện: Văn phòng CTCP Du Lịch Đồng Nai, địa chỉ: 105 đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

15/12/2022

DNT: Công bố về việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán cho BCTC năm 2022

15/12/2022

DNT: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

12/12/2022

DNT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

07/12/2022

DNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/10/2022

DNT: Công văn của Ủy ban Chứng khóa nhà nước về việc hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai

13/10/2022

DNT: Công bố thông tin về việc xin chấm dứt Hợp đồng lao động của ông Nguyễn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công ty

13/10/2022

DNT: CBTT về việc xin chấm dứt Hợp đồng lao động của ông Nguyễn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công ty

06/09/2022

DNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/08/2022

DNT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/06/2022

DNT: Báo cáo của Ban kiểm soát theo kiến nghị của cổ đông

19/05/2022

DNT: Đơn xin từ nhiệm Hội đồng quản trị Công ty của Ông Nguyễn Minh Thức - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

26/04/2022

DNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/04/2022

DNT: Báo cáo thường niên 2021