Tin tức & sự kiện

23/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DPC của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 07/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng (Lô Q, đường số 4 và đường số 7, KCN Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam) vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 07/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

19/09/2022

DPC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/09/2022

DPC: [DPC] CBTT điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

31/08/2022

DPC: Thay đổi nhân sự

22/08/2022

DPC: [[DPC] CBTT thay doi so lieu bao cao KQSXKD tai BCTC ban niem nam 2022

17/08/2022

DPC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

17/08/2022

DPC: Thông báo về việc bổ sung cổ phiếu DPC vào Danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

16/08/2022

DPC: [DPC] CBTT Giải trình cơ sở ngoại trừ Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

DPC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

DPC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/06/2022

DPC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

28/05/2022

DPC: [DPC] CBTT Ban hành qui chế nội bộ về Quản trị Công ty

28/05/2022

DPC: Thay đổi nhân sự

26/05/2022

DPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/05/2022

Khai sai thuế, DPC bị phạt và truy thu 1.4 tỷ đồng

Cục Thuế TP Đà Nẵng vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Nhựa Đà Nẵng (HNX: DPC).

23/05/2022

DPC: [DPC] CBTT xử phạt hành chính về thuế

11/05/2022

DPC: [DPC] CBTT Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

11/05/2022

DPC: [DPC] CBTT Thông báo từ nhiệm chức vụ Giám đốc

20/04/2022

DPC: Báo cáo tài chính quý 1/2022