DNSE Detail Stock DPC

UPCOM: CTCP Nhựa Đà Nẵng

Bao bì, đóng gói bằng nhựa

logo

DPC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

26.18 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-7.11 tỷ

Doanh thu

30.85 tỷ

0.88%

-3,176.48

0

-0.05

0%

-24.46%

-8.82%

23.11%

171.02%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Nhựa Bình Minh

29.05%

Nguyễn Thị Phương Lan

20.57%

Công ty TNHH Đầu tư Sao Tháng Năm

5.14%

Trần Quang Dũng

5.03%

Khác

40.21%

Tin tức & Sự kiện