Tin tức & sự kiện

14/01/2024

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 15-19/1

11/01/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 11/1

26/12/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 26/12

17/08/2023

DPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

19/05/2023

DPH: Báo cáo thường niên 2022

09/05/2023

DPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 DPH - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 28,94% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

14/04/2023

DPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2023

DPH: Báo cáo tài chính năm 2022

14/03/2023

DPH: Ngày đăng ký cuối cùng Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

10/03/2023

DPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/03/2023

DPH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

17/02/2023

DPH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/12/2022

DPH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/12/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DPH của CTCP Dược phẩm Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 09/02/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 09/02/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

26/12/2022

DPH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng THQ tạm ứng cổ tức năm 2022

26/12/2022

DPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/07/2022

DPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/06/2022

DPH: Báo cáo thường niên 2021

12/05/2022

DPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022