Tin tức & sự kiện

30/08/2022

DRC: Nghị quyết HĐQT về việc tái ký hợp đồng cung cấp hơi bão hòa

26/08/2022

DRC: Bổ sung nội dung tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và BC tình hình quản trị 6 tháng năm 2022

22/08/2022

BVSC: Bất chấp mùa thấp điểm, doanh số tiêu thụ ô tô quý 3 sẽ tăng trưởng mạnh

Sự tăng trưởng này do việc giao các đơn đặt hàng trong quý 2/2022 (khách hàng được thực hiện do nguồn cung thiếu hụt) sẽ diễn ra vào quý 3. Đồng thời tiêu thụ tăng trưởng mạnh một phần hưởng lợi từ mức cơ sở quý 3/2021 rất thấp.

04/08/2022

DRC: Giải trình biến động KQKD bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

26/07/2022

DRC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Minh Thu

26/07/2022

DRC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

18/07/2022

DRC báo lãi quý 2 giảm 22%

Theo BCTC hợp nhất 2/2022, CTCP Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC) ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng đều sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

15/07/2022

DRC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 2/2022 và kế hoạch kinh doanh quý 3/2022

15/07/2022

DRC: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2022 so với quý 2/2021

14/07/2022

DRC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Hoàng Khánh Nhựt

08/07/2022

DRC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Hoàng Khánh Nhựt, Nguyễn Thị Minh Thu

20/06/2022

DRC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Mạnh Tuấn

14/06/2022

DRC: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

14/06/2022

DRC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Chu Quang Tuấn

01/06/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức bằng tiền còn lại năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:

31/05/2022

DRC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Thị Minh Thu

17/05/2022

Doanh nghiệp săm lốp chưa thể “đề pa” mạnh mẽ trong quý đầu năm 2022

Dù tình hình dịch COVID-19 đã tạm thời được kiểm soát, quá trình sản xuất không cần phải thực hiện “3 tại chỗ”, các doanh nghiệp săm lốp trong quý đầu năm 2022 dường như vẫn chưa thể bứt tốc hồi phục.

17/05/2022

DRC: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức bằng tiền còn lại năm 2021 bằng tiền

14/05/2022

DRC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Mạnh Tuấn

11/05/2022

DRC: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại (12%) từ lợi nhuận năm 2021