DNSE Detail Stock DRC

HOSE: CTCP Cao su Đà Nẵng

Sản xuất lốp xe

logo

DRC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

4,336 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

270 tỷ

Doanh thu

4,356 tỷ

40.81%

2,274.29

0

0.88

-47.82%

14.31%

8.32%

15.97%

34.86%

50%

4.53%

12.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam

50.51%

Phạm Thị Hồng Hội

3.05%

Khác

46.44%

Tin tức & Sự kiện