Tin tức & sự kiện

22/09/2022

DRG: Kết quả chào bán cổ phiếu DRI ra công chúng

16/09/2022

DRG: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

12/09/2022

DRG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/09/2022

DRG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/09/2022

DRG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

25/08/2022

DRG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/08/2022

DRG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/08/2022

DRG: Thay đổi nhân sự

21/07/2022

DRG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

DRG: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

08/07/2022

DRG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

08/07/2022

DRG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/07/2022

DRG: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

30/06/2022

DRG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/06/2022

DRG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/06/2022

DRG: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Mai Quyên giữ chức vụ Thành viên BKS thay Ông Nguyễn Văn Thảo từ 27/06/2022

22/06/2022

DRG: Đính chính thông tin sai sót tại hồ sơ đăng ký chào bán

16/06/2022

DRG: Quyết định Hội đồng quản trị

16/06/2022

DRG: Đính chính thông tin sai sót

07/06/2022

DRG đặt kế hoạch 2022 thận trọng với lợi nhuận giảm phân nửa

Ban lãnh đạo CTCP Cao su Đắk Lắk (UPCoM: DRG) dự báo 2022 tiếp tục là năm có nhiều rủi ro và thách thức đối với Công ty.