DNSE Detail Stock DRG

UPCOM: CTCP Cao su Đắk Lắk

Nuôi trồng và chế biến cao su

logo

DRG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,542 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

18.53 tỷ

Doanh thu

982 tỷ

3.37%

118.95

0

-0.06

-101.53%

2.60%

1.83%

18.56%

15.73%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đắk Lắk

98.94%

Khác

1.06%

Tin tức & Sự kiện