Tin tức & sự kiện

31/08/2022

DRH: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

29/07/2022

DRH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 so với quý 2/2021

28/07/2022

DRH: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

23/06/2022

DRH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngô Đức Sơn

20/06/2022

DRH hoàn tất nâng tỷ lệ tại KSB lên gần 30%

Sau khoảng thời gian từ 19/05-16/06, CTCP DRH Holdings (HOSE: DRH) đã mua vào thành công 3.7 triệu cp của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HOSE: KSB), qua đó nâng tỷ lệ sở hữu tại đây từ 25.03% lên 29.88% (gần 22.8 triệu cp).

16/06/2022

DRH nhận chuyển nhượng dự án khu dân cư Hòa Bình, Đồng Nai

CTCP DRH Holdings (HOSE: DRH) đã thông qua chủ trương cho công ty con nhận chuyển nhượng đến 99% cổ phần của CTCP Tập đoàn đầu tư Hòa Bình.

16/06/2022

DRH: Điều chỉnh tỷ lệ room nhà đầu tư nước ngoài

15/06/2022

DRH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Tập đoàn đầu tư Hòa Bình

15/06/2022

DRH: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022

11/06/2022

DRH: Công văn của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại DRH

07/06/2022

DRH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngô Đức Sơn

01/06/2022

Giao dịch bổ sung - 55,305,193 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của  Công ty Cổ phần DRH Holdings như sau:

25/05/2022

DRH: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

24/05/2022

DRH: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Phan Tấn Vinh

24/05/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 63,353,933 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần DRH Holdings (mã CK: DRH) được thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán với nội dung như sau:

21/05/2022

DRH: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

21/05/2022

DRH: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19

19/05/2022

DRH: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ Ngô Đức Sơn, Phan Tấn Đạt, Trần Hoàng Anh

18/05/2022

DRH muốn nâng sở hữu tại KSB lên mức 29.88%

CTCP DRH Holdings (HOSE: DRH) - cổ đông lớn và cũng là công ty có liên quan đến Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HOSE: KSB) vừa đăng ký mua thêm cổ phiếu để gia tăng sở hữu.

16/05/2022

DRH: Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mua thêm cổ phiếu KSB