Tin tức & sự kiện

23/08/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã CK:DRL) như sau:

15/08/2022

DRL: Thông báo thay đổi nhân sự - Kế toán trưởng

15/08/2022

DRL: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng

12/08/2022

DRL: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

10/08/2022

DRL: Giải trình chênh lệch LNST BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

10/08/2022

DRL chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 (HOSE: DRL) thông báo 24/08 là ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1/2022.

06/08/2022

DRL: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

06/08/2022

DRL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

22/07/2022

DRL: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/07/2022

DRL: Giải trình biến động LNST quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

05/07/2022

DRL: Nghị quyết HĐQT phiên họp HĐQT quý 2/2022

30/05/2022

DRL: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

06/05/2022

Trả cổ tức đợt 4/2021 bằng tiền, 2,273 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 như sau:

23/04/2022

DRL: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

22/04/2022

DRL: Giải trình việc lập lại BCTC quý 1 năm 2022

20/04/2022

DRL: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 so với quý 1/2021

16/04/2022

DRL: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2021 bằng tiền

16/04/2022

DRL: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

16/04/2022

DRL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận phần còn lại của cổ tức năm 2021 bằng tiền

15/04/2022

DRL: Nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý 1/2022 và kế hoạch kinh doanh quý 2/2022