Tin tức & sự kiện

28/01/2023

BCTC 4/2022 DRL - Lợi nhuận tăng 10,44% trong năm 2022.

19/01/2023

DRL: Giải trình biến động LNST quý 04/2022

13/01/2023

DRL: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

26/12/2022

DRL: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tài chính - SXKD năm 2023

14/12/2022

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 3,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã CK:DRL) như sau::

11/12/2022

Tuần 12-16/12: Cổ tức tiền mặt cao nhất 40%

Trong tuần từ 12 - 16/12, có 20 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó, tỷ lệ thực hiện cao nhất là 40%.

30/11/2022

DRL: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền

23/11/2022

DRL: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền

23/11/2022

DRL: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền

11/11/2022

DRL: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của DRL

10/11/2022

DRL: Quyết định của HĐQT về việc giải thể Tổ kiểm toán nội bộ

09/11/2022

DRL: Quyết định của HĐQT về việc thành lập Tổ Quản trị rủi ro

07/11/2022

DRL: CBTT nhận được văn bản của VSD về điều chỉnh tỷ lệ SHNN

03/11/2022

DRL: Thông báo công văn của VSD về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán DRL

02/11/2022

DRL: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của DRL

17/10/2022

DRL: Giải trình biến động LNST quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

17/10/2022

DRL: BCTC quý 3 năm 2022

10/10/2022

DRL: Nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý 3/2022 và kế hoạch kinh doanh quý 4/2022

23/08/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã CK:DRL) như sau:

15/08/2022

DRL: Bổ nhiệm Bà Trịnh Chu Khánh Nhiên giữ chức Kế toán trưởng thay thế cho Ông Phạm Đức Hùng