DNSE Detail Stock DRL
DRL

PC3,HP.Co

HOSE: CTCP Thủy điện - Điện Lực 3

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

07/02/2023

CẬP NHẬT

07/02/2023

Tổng quan

CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 hoạt động trong lĩnh vực:

- Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện
- Sản xuất và kinh doanh điện năng
- Tư vấn các công trình điện
- Xây lắp các công trình thủy lợi, thủy điện, các công trình đường dây, trạm biến thế, các công trình xây dựng dân dụng - công nghiệp
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của PC3,HP.Co

Giá hiện tại

6,514

0

0

-

0.09

-

6,773

3.25%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Đức

Tổng giám đốc

Phan Thanh Sơn

CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 hoạt động trong lĩnh vực:

- Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện
- Sản xuất và kinh doanh điện năng
- Tư vấn các công trình điện
- Xây lắp các công trình thủy lợi, thủy điện, các công trình đường dây, trạm biến thế, các công trình xây dựng dân dụng - công nghiệp

Lịch sử phát triển:

- Ngày 20/11/2003: Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 được thành lập, với số vốn điều lệ đăng ký là 95 tỷ đồng, để tiếp tục thực hiện đầu tư công trình Thủy điện Đrây HLinh 2 do Công ty Điện lực 3 chuyển giao. .

- Ngày 16/12/2003: Công trình Thủy điện Đrây HLinh 2 được HĐQT Tổng công ty Điện lực Việt Nam giao cho Công ty Điện lực 3 làm chủ đầu tư công trình. .

- Ngày 11/04/2012: Chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Thành viên Hội đồng quản trị

3.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của DRL có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.5 năm)


Ban giám đốc

11.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của DRL dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 11.8 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 30.42% công ty.