Tin tức & sự kiện

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 DSP - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 4,54 tỷ đồng.

07/01/2024

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Một loạt cổ phiếu tranh thủ bứt phá 30-40% trong tuần thị trường hồi phục

06/11/2023

Phó Chủ tịch Công viên nước Đầm Sen (DSN) bất ngờ xin từ nhiệm

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 DSP - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 17,87 tỷ đồng

12/10/2023

DSP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

25/09/2023

DSP: Bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Bá giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty 

25/09/2023

DSP: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc đối với Ông Nguyễn Quốc Anh từ 20/09/2023

19/09/2023

DSP: Huỳnh Ngọc Cách - Kế toán trưởng - đã bán 54,600 CP

12/09/2023

DSP: Huỳnh Ngọc Cách - Kế toán trưởng - đăng ký bán 54,600 CP

17/08/2023

DSP: Công bố thông tin giải trình ngoại trừ báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023 Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ

15/08/2023

DSP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

28/07/2023

Chủ quản Công viên văn hóa Đầm Sen báo lãi đột biến trong quý 2

28/07/2023

Phú Thọ Tourist báo lãi hơn 30 tỷ đồng quý 2

27/07/2023

BCTC Quý 2/2023 DSP - Lợi nhuận Quý 2 gấp 15 lần so với cùng kỳ, đạt 30,16 tỷ đồng.

25/07/2023

DSP: Báo cáo tài chính quý 2/2023

01/06/2023

DSP: Ký hợp đồng soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán BCTC năm 2023

26/05/2023

DSP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/05/2023

DSP: Giải trình nguyên nhân lỗ Báo cáo tài chính quý 1/2023 Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ.

08/05/2023

BCTC 1/2023 DSP ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 9,66 tỷ đồng quý I.

18/04/2023

DSP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023