Tin tức & sự kiện

19/01/2023

DTC: DTC công bố thông báo về việc đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

18/01/2023

BCTC 4/2022 DTC - Một năm đi lùi.

16/01/2023

DTC: Báo cáo tài chính quý 4/2022

16/01/2023

DTC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

16/01/2023

DTC: DTC Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/01/2023

DTC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

02/01/2023

DTC: Thay đổi nhân sự

20/10/2022

DTC: DTC công bố được Quyết định số 8659/QĐ-CTQNI ngày 06/10/2022 của Tổng cục thuế tỉnh Quảng Ninh về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều cho kỳ thanh tra thuế từ năm 2020 đến năm 2021

20/10/2022

DTC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

28/07/2022

DTC: Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn

27/07/2022

DTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

DTC: DTC công bố giải trình lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2022 thấp hơn 10% so với cùng kỳ năm 2021

27/07/2022

DTC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/07/2022

DTC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

24/06/2022

DTC: DTC công bố Công ty TNHH hàng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

24/06/2022

DTC: DTC công bố Công ty TNHH hàng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

12/05/2022

DTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

DTC: DTC công bố Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên BCTC năm 2021 so với năm 2020

26/04/2022

DTC: DTC công bố Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính năm 2021 so với năm 2020

20/04/2022

DTC: Ông Trần Duy Hưng được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay thế ông Trần Hồng Quang