Tin tức & sự kiện

22/01/2024

BCTC Quý 4/2023 DTP - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 8,05% so với cùng kỳ, lãi 48,64 tỷ đồng.

22/10/2023

BCTC Quý 3/2023 DTP - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 18,26% so với cùng kỳ, lãi 73,63 tỷ đồng.

12/10/2023

DTP: Thành lập Địa điểm kinh doanh Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội tại Cần Thơ

26/09/2023

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTP của CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội – Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội (8h30 đến 16h00 từ thứ 2 đến thứ 6 bắt đầu từ ngày 25/10/2023).đợt 2 năm 2022

25/09/2023

DTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/09/2023

DTP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/09/2023

DTP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền- Đợt chi trả cổ tức năm 2022 lần 2

08/09/2023

DTP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/08/2023

DTP: Giấy chứng nhận thành lập địa điểm kinh doanh-Kho hàng tại Đà Nẵng

17/08/2023

DTP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

02/08/2023

DTP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

22/07/2023

BCTC Quý 2/2023 DTP - Lợi nhuận Quý 2 gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 48,67 tỷ đồng.

21/07/2023

DTP: Báo cáo tài chính quý 2/2023

07/06/2023

Dược phẩm: Sản xuất và bán lẻ đều lãi cao

02/06/2023

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTP của CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội – Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội (8h30 đến 16h00 từ thứ 2 đến thứ 6 bắt đầu từ ngày 26/06/2023). đợt 1 năm 2022

02/06/2023

DTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

30/05/2023

DTP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/05/2023

DTP: Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

23/05/2023

Bất chấp thị trường khó khăn, nhiều doanh nghiệp dược vẫn lãi đậm trong quý 1

23/05/2023

Doanh nghiệp dược phẩm sống khỏe giữa “bão” lạm phát

Nhiều doanh nghiệp dược phẩm đón nhận doanh thu và lợi nhuận quý 1 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, có đơn vị lập kỷ lục trong gần 20 năm chào sàn.