Tin tức & sự kiện

23/01/2024

BCTC Quý 4/2023 DTT - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 14,56% so với cùng kỳ, lãi 2,72 tỷ đồng.

22/10/2023

BCTC Quý 3/2023 DTT - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 41,59% so với cùng kỳ, lãi 2,63 tỷ đồng.

18/08/2023

DTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Quang Hiệp

15/08/2023

DTT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022

15/08/2023

DTT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022

14/08/2023

DTT: Giải trình BCTC soát xét bán niên năm 2023

28/07/2023

DTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

27/07/2023

BCTC Quý 2/2023 DTT - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 2,05 tỷ đồng, giảm 39,62% so với cùng kỳ.

20/07/2023

DTT: Giải trình báo cáo tài chính Q2/2023

19/07/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 19/7

18/07/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 19/7

18/07/2023

DTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Quang Hiệp

10/07/2023

DTT: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023

04/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 800 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 800 đồng/CP

03/07/2023

Khối ngoại quay lại mua ròng, VN-Index hồi phục

22/06/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 22/6

21/06/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 22/6

19/06/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 20/6