Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BCTC 4/2022 DTT - Một năm tăng trưởng đột phá.

18/01/2023

DTT: Giải trình BCTC quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

16/01/2023

DTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

13/01/2023

DTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu NNB - Lê Quang Hiệp

09/01/2023

DTT: Báo cáo thay đổi về sở hữu của cá nhân có liên quan là cổ đông lớn - Phạm Thị Hằng

04/01/2023

DTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Phạm Thị Hằng

26/12/2022

DTT: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc và thông báo thay đổi nhân sự

12/12/2022

DTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Quang Hiệp

19/10/2022

DTT: Giải trình BCTC quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

19/10/2022

DTT: BCTC Tóm tắt quý 3 năm 2022

21/09/2022

DTT: Bổ sung thông tin trình bày trên BCTC kiểm toán năm 2021

15/08/2022

DTT: Giải trình chênh lệch số liệu BCTC 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

15/08/2022

DTT: BCTC Tóm tắt 6 tháng đầu năm 2022

26/07/2022

DTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/07/2022

DTT: Giải trình BCTC quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

20/07/2022

DTT: BCTC Tóm tắt quý 2 năm 2022

13/06/2022

DTT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

13/05/2022

DTT: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

26/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (mã CK: DTT) như sau:

21/04/2022

DTT: Nhắc nhở chậm CBTT Báo cáo thường niên năm 2021