DNSE Detail Stock DTT

HOSE: CTCP Kỹ nghệ Đô Thành

Sản phẩm từ nhựa

logo

DTT

Tin tức

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 1-5/7, cao nhất tỷ lệ 50%

DTT

0.00%

TID

-1.10%

+13

17 ngày trước

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 1-5/7, cao nhất tỷ lệ 50%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 800 đồng/CP

DTT

0.00%

23 ngày trước

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 20/6

DTT

0.00%

VND

-1.18%

+9

28 ngày trước

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 20/6

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 19/6

DTT

0.00%

GVR

-1.03%

+4

29 ngày trước

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 19/6

7 doanh nghiệp sắp chia cổ tức bằng tiền, tâm điểm SAB, DCM, SSC

DTT

0.00%

DCM

+1.72%

+4

18/06/2024

7 doanh nghiệp sắp chia cổ tức bằng tiền, tâm điểm SAB, DCM, SSC

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/6

DTT

0.00%

PNJ

+0.62%

+9

17/06/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/6

DTT: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

DTT

0.00%

14/06/2024

DTT: CBTT ngày ĐKCC để thực hiện chia cổ tức năm 2023

DTT

0.00%

12/06/2024

DTT: Thông báo thay đổi nhân sự BKS

DTT

0.00%

11/06/2024

DTT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

DTT

0.00%

10/06/2024

25 triệu cổ phiếu Saigontel (SGT) vừa được chuyển từ sở hữu cá nhân sang tổ chức

DTT

-0.48%

SGT

+5.19%

01/06/2024

Doanh nghiệp trong hệ sinh thái ông Đặng Thành Tâm lập công ty xây công viên nghĩa trang quy mô hơn 400 tỷ đồng tại Thái Nguyên

DTT

-0.48%

SGT

+5.19%

+1

28/05/2024

Doanh nghiệp trong hệ sinh thái ông Đặng Thành Tâm lập công ty xây công viên nghĩa trang quy mô hơn 400 tỷ đồng tại Thái Nguyên

DTT: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

DTT

0.00%

17/05/2024

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

DTT

0.00%

15/05/2024

Chủ tịch Đặng Thành Tâm sẽ 'sang tay' 16,8% cổ phần Saigontel cho công ty mới thành lập?

DTT

0.00%

SGT

+2.98%

01/05/2024

Chủ tịch Đặng Thành Tâm sẽ 'sang tay' 16,8% cổ phần Saigontel cho công ty mới thành lập?

Ông Đặng Thành Tâm muốn bán ra 25 triệu cổ phiếu Saigontel (SGT)

DTT

0.00%

SGT

+2.98%

29/04/2024

Ông Đặng Thành Tâm muốn bán ra 25 triệu cổ phiếu Saigontel (SGT)

Ông Đặng Thành Tâm muốn sang tay 25 triệu cp Saigontel cho công ty liên quan?

DTT

0.00%

SGT

+2.98%

29/04/2024

Ông Đặng Thành Tâm muốn sang tay 25 triệu cp Saigontel cho công ty liên quan?

DTT: Giải trình chênh lệch LNST Q1/2024 so với cùng kỳ năm trước

DTT

0.00%

22/04/2024

DTT: Báo cáo thường niên năm 2023

DTT

0.00%

16/04/2024

DTT: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

DTT

0.00%

12/04/2024