Tin tức & sự kiện

21/09/2022

DTT: Bổ sung thông tin trình bày trên BCTC kiểm toán năm 2021

15/08/2022

DTT: Giải trình chênh lệch số liệu BCTC 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

26/07/2022

DTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/07/2022

DTT: Giải trình BCTC quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

13/06/2022

DTT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

13/05/2022

DTT: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

26/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (mã CK: DTT) như sau:

21/04/2022

DTT: Nhắc nhở chậm CBTT Báo cáo thường niên năm 2021

21/04/2022

DTT: Giải trình BCTC quý 1/2022

20/04/2022

DTT: Báo cáo thường niên năm 2021

08/04/2022

DTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

05/04/2022

DTT: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

04/04/2022

DTT: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

31/03/2022

DTT: Bổ sung giải trình BCTC kiểm toán năm 2021

29/03/2022

DTT: Đính chính báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Lục Như Phương

29/03/2022

DTT: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Lục Như Phương

28/03/2022

DTT: Giải trình chênh lệch số liệu BCTC năm 2021

25/03/2022

DTT: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Lục Như Phương

22/03/2022

DTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Quang Hiệp

19/02/2022

DTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Lục Như Phương