Tin tức & sự kiện

26/02/2024

Một doanh nghiệp thuê vườn hoa lớn nhất TP. Đà Lạt bất ngờ bị thu hồi gia hạn

28/09/2023

DUS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/09/2023

DUS: Công bố thông tin Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

15/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DUS của CTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại CTCP Dịch vụ Đô Thị Đà Lạt. Địa chỉ: Số 8, đường Phạm Ngũ Lão, phường 3, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bắt đầu chi trả từ ngày 25/09/2023.năm 2022

14/08/2023

DUS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/08/2023

DUS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

28/07/2023

DUS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

07/07/2023

Du lịch Đà Lạt sắp có nhiều đổi mới

08/05/2023

DUS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 DUS - Lợi nhuận bứt phá gấp 6 lần so với cùng kỳ, đạt 12 tỷ đồng.

19/04/2023

DUS: Báo cáo thường niên 2022

13/04/2023

DUS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/04/2023

DUS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/04/2023

DUS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/04/2023

DUS: Báo cáo tài chính năm 2022

10/03/2023

DUS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/03/2023

DUS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/01/2023

DUS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

16/11/2022

DUS: Công ty ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

05/10/2022

DUS: Nghị quyết Hội đồng quản trị