Tin tức & sự kiện

30/01/2023

DVP: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

27/01/2023

BCTC 4/2022 DVP - Lợi nhuận tăng 2,26% trong năm 2022.

14/12/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ như sau:

29/11/2022

DVP: Thông báo về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

22/11/2022

DVP: Thông báo ngày ĐKCC để tạm ứng cổ tức năm 2022

15/11/2022

DVP: Nghị quyết về KQSXKD Quý 3 và 9 tháng năm 2022. kế hoạch SXKD Quý 04/2022

15/11/2022

DVP: Nghị quyết về tạm ứng cổ tức năm 2022

15/11/2022

DVP: Nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD quý 3 và 9 tháng năm 2022. kế hoạch SXKD quý 4/2022

15/11/2022

DVP: Nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD quý 3 và 9 tháng năm 2022. kế hoạch SXKD quý 4/2022

15/11/2022

DVP: Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2022

19/10/2022

DVP: BCTC quý 3 năm 2022

06/09/2022

DVP - Mục tiêu lý tưởng cho nhà đầu tư thích cổ tức cao

CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HOSE: DVP) là doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh ổn định và tình hình tài chính lành mạnh. Bên cạnh đó, DVP luôn duy trì mức cổ tức khá cao nên được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

11/08/2022

DVP: BCTC quý 2 năm 2022

09/08/2022

DVP: Nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022,kế hoạch SXKD quý 3/2022 và 6 tháng cuối năm 2022

28/07/2022

DVP: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

28/07/2022

DVP: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/07/2022

Lãi sau thuế quý 2 của DVP gần như đi ngang

CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HOSE: DVP) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2022 với lợi nhuận sau thuế đạt 81.72 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

18/07/2022

Cổ phiếu DVP, MBB và POW có tiềm năng gì?

Các công ty chứng khoán (CTCK) khuyến nghị mua DVP do có những lợi thế trong hoạt động sản xuất kinh doanh; mua MBB do chất lượng tài sản được duy trì ở mức tốt; khả quan cho POW thông qua triển vọng tăng trưởng trong những năm tới nhờ sự đóng góp từ dự án Nhơn Trạch 3&4.

18/07/2022

DVP: BCTC quý 2 năm 2022

11/07/2022

DVP: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc