Tin tức & sự kiện

06/09/2022

DVP - Mục tiêu lý tưởng cho nhà đầu tư thích cổ tức cao

CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HOSE: DVP) là doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh ổn định và tình hình tài chính lành mạnh. Bên cạnh đó, DVP luôn duy trì mức cổ tức khá cao nên được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

10/08/2022

DVP: Nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022,kế hoạch SXKD quý 3/2022 và 6 tháng cuối năm 2022

29/07/2022

DVP: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

29/07/2022

DVP: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/07/2022

Lãi sau thuế quý 2 của DVP gần như đi ngang

CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HOSE: DVP) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2022 với lợi nhuận sau thuế đạt 81.72 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

18/07/2022

Cổ phiếu DVP, MBB và POW có tiềm năng gì?

Các công ty chứng khoán (CTCK) khuyến nghị mua DVP do có những lợi thế trong hoạt động sản xuất kinh doanh; mua MBB do chất lượng tài sản được duy trì ở mức tốt; khả quan cho POW thông qua triển vọng tăng trưởng trong những năm tới nhờ sự đóng góp từ dự án Nhơn Trạch 3&4.

12/07/2022

DVP: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc

04/07/2022

DVP: Nghị quyết HĐQT về chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại TGĐ

30/06/2022

DVP: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

24/06/2022

DVP: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

18/06/2022

DVP: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng năm 2022 giữa Công ty với Người có liên quan

09/06/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 3,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ như sau:

05/06/2022

Cổ tức tuần 06-10/06: Cao nhất 35%

Có 23 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần từ 06-10/06. Tỷ lệ cao nhất đạt 35%.

01/06/2022

DVP: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt

26/05/2022

DVP chốt quyền trả cổ tức đợt 2/2021, tỷ lệ 35%

CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HOSE: DVP) sẽ chốt quyền trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền mặt vào ngày 10/06/2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 09/06/2022.

26/05/2022

DVP: Thông báo ngày ĐKCC để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021

24/05/2022

DVP: Nghị quyết và Biên bản họp trực tuyến ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

19/05/2022

DVP: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

10/05/2022

DVP: Điều chỉnh nội dung mục 5,2 trong Giấy mời họp trực tuyến ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

10/05/2022

DVP: Nghị quyết HĐQT về việc kết quả SXKD quý 1 năm 2022 và kế hoạch SXKD quý 2 năm 2022