Tin tức & sự kiện

28/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 570 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DWS của CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5,7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 570 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính, Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, địa chỉ: Số 01 Đường Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (vào các ngày làm việc trong tuần và giờ làm việc) bắt đầu từ ngày 10/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

22/09/2022

DWS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/09/2022

DWS: Quyết định trả cổ tức bằng tiền năm 2021

16/09/2022

DWS: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

17/08/2022

DWS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/08/2022

DWS: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Hiếu giữ chức vụ Trưởng phòng môi trường Công ty

22/07/2022

DWS: Về việc ký hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

21/07/2022

DWS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

06/07/2022

DWS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/06/2022

DWS đặt kế hoạch lãi sau thuế 2022 giảm gần 8%

CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (UPCoM: DWS) dự kiến tổng doanh thu năm 2022 đạt 461.8 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt 29.5 tỷ đồng, giảm gần 8%.

28/06/2022

DWS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/06/2022

DWS: Về việc nghỉ việc của người lao động

22/06/2022

DWS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/06/2022

DWS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/06/2022

DWS: CBTT về việc bổ nhiệm lại nhân sự cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty

11/05/2022

DWS: Về việc điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán

10/05/2022

DWS: Thay đổi nhân sự

26/04/2022

DWS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/04/2022

DWS: Báo cáo thường niên 2021

01/04/2022

DWS: Báo cáo tài chính năm 2021