DNSE Detail Stock DWS
DWS

DOWASEN

UPCOM: CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

26/01/2023

CẬP NHẬT

26/01/2023

Tổng quan

CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt,
- Sản xuất và các nhu cầu khác, Xây dựng, khai thác, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn;
- Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước;...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của DOWASEN

Giá hiện tại

1,419

0

0

-

-0.25

-

570

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Để

Tổng giám đốc

Trần Văn Tấn

CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt,
- Sản xuất và các nhu cầu khác, Xây dựng, khai thác, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn;
- Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước;...

Lịch sử phát triển:

- Hệ thống cấp nước Đồng Tháp đã có từ 1940 do Pháp xây dựng.
- Sau 30/04/1975 hai cơ sở chính là nhà máy nước Sa Đéc và nhà máy nước Cao Lãnh trực thuộc Sở Xây Dựng Tỉnh Đồng Tháp quản lý.
- Năm 1989 thành lập Công ty Dịch vụ Cấp thoát nước Tỉnh Đồng Tháp.
- Ngày 09/12/1992 UBND Tỉnh Đồng Tháp thành lập doanh nghiệp nhà nước Công ty Cấp nước Tỉnh Đồng Tháp.
- Ngày 21/09/2006 đổi tên thành Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
- Ngày 24/01/2019, ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 11,200 đồng/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

22.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của DWS dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 22.8 năm)


Ban giám đốc

21.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của DWS dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 21.8 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 85.60% công ty.