DNSE Detail Stock DWS

UPCOM: CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Hệ thống cung cấp và xử lý nước

logo

DWS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

342 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

43.51 tỷ

Doanh thu

461 tỷ

1.82%

1,678.59

0

-0.11

-38.42%

12.31%

4.14%

32.14%

40.72%

15%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Tháp

85.6%

Nguyễn Anh Dũng

0.52%

Khác

13.88%

Tin tức & Sự kiện