Tin tức & sự kiện

31/01/2023

DXV: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

27/01/2023

BCTC 4/2022 DXV - Lợi nhuận giảm 1,62% trong năm 2022.

05/12/2022

DXV: CBTT thay đổi con dấu Công ty

28/10/2022

DXV: Biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo do lỗ lũy kế

21/10/2022

DXV: BCTC quý 3 năm 2022

08/08/2022

DXV: Giải trình KQKD 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

05/08/2022

DXV: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

04/08/2022

DXV: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

DXV: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

21/07/2022

DXV: Biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

20/07/2022

DXV: BCTC Tóm tắt quý 2 năm 2022

21/06/2022

DXV: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

20/06/2022

RDP và DXV tiếp tục nằm trong diện cảnh báo

Ngày 17/06, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) quyết định giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu của CTCP Rạng Đông Holding (HOSE: RDP) và CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE: DXV).

20/06/2022

DXV: Quyết định về việc tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu

20/06/2022

DXV: Thông báo về việc tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu

10/05/2022

DXV: Thông báo thay đổi nhân sự - HĐQT & BKS

04/05/2022

DXV: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

22/04/2022

DXV: Các biện pháp và lộ trình khắc phục lỗ lũy kế

22/04/2022

DXV: Các biện pháp và lộ trình khắc phục lỗ lũy kế tại 31.12.2021

20/04/2022

DXV: BCTC quý 1 năm 2022