Tin tức & sự kiện

21/01/2024

BCTC Quý 4/2023 DXV - Doanh nghiệp lỗ 8,34 tỷ đồng.

17/12/2023

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Thị trường giảm sâu, một cổ phiếu vẫn ngược dòng tăng gần 70% sau một tuần

21/10/2023

BCTC Quý 3/2023 DXV - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,02 tỷ đồng, giảm 89,87% so với cùng kỳ.

16/08/2023

Thêm 4 cổ phiếu không đủ điều kiện cấp margin trên HoSE

10/08/2023

ASG, FRT bị cắt margin vì lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm ở mức âm

10/08/2023

Thêm 3 cổ phiếu không đủ điều kiện cấp margin trên HoSE

02/08/2023

DXV: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

31/07/2023

DXV: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023

28/07/2023

DXV: Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022

27/07/2023

DXV: Đính chính giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2023 so với quý 2/2022

27/07/2023

DXV: Biện pháp và lộ trình khắc phục lỗ lũy kế tại 30/06/2023

22/07/2023

BCTC Quý 2/2023 DXV - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 2,29 tỷ đồng

05/07/2023

76 mã cổ phiếu bị cắt margin trên HoSE trong quý 3/2023