Tin tức & sự kiện

09/08/2022

DXV: Giải trình KQKD 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

06/08/2022

DXV: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

21/07/2022

DXV: Biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

22/06/2022

DXV: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

20/06/2022

RDP và DXV tiếp tục nằm trong diện cảnh báo

Ngày 17/06, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) quyết định giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu của CTCP Rạng Đông Holding (HOSE: RDP) và CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE: DXV).

20/06/2022

DXV: Quyết định về việc tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu

20/06/2022

DXV: Thông báo về việc tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu

10/05/2022

DXV: Thông báo thay đổi nhân sự - HĐQT & BKS

04/05/2022

DXV: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

22/04/2022

DXV: Các biện pháp và lộ trình khắc phục lỗ lũy kế

22/04/2022

DXV: Các biện pháp và lộ trình khắc phục lỗ lũy kế tại 31.12.2021

14/04/2022

DXV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021 kiểm toán so với năm 2020

08/04/2022

DXV: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

29/03/2022

DXV: Báo cáo thường niên năm 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (mã CK: DXV) như sau:

16/03/2022

DXV bị cảnh báo năm thứ 2

Sở GDCK TP.HCM (HOSE) vừa có thông báo về việc tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu DXV của CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE: DXV) từ ngày 15/03/2022.

16/03/2022

DXV: Tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu DXV

15/03/2022

DXV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

09/03/2022

DXV: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

09/03/2022

DXV: BCTC Kiểm toán năm 2021