Tin tức & sự kiện

30/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu E29 của CTCP Đầu tư Xây dựng và kỹ thuật 29 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán/Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29. Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Công ty 29, số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/10/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân).năm 2022

29/09/2023

E29: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/09/2023

E29: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/09/2023

E29: Thay đổi nhân sự

15/09/2023

E29: Ông Phạm Trần Đức thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh 29.2 để nhận công tác mới

25/07/2023

E29: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

06/07/2023

E29: Thay đổi nhân sự

06/07/2023

E29: Thay đổi nhân sự

21/04/2023

E29: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 E29 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 1 tỷ đồng.

10/04/2023

E29: Báo cáo thường niên 2022

06/04/2023

E29: Giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu E29 bị đưa vào diện cảnh báo

31/03/2023

E29: Thông báo về trạng thái chứng khoán

31/03/2023

E29: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

27/03/2023

E29: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC năm 2022

27/03/2023

E29: Báo cáo tài chính năm 2022

23/03/2023

E29: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/02/2023

E29: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/02/2023

E29: Chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

19/01/2023

E29: Báo cáo quản trị công ty năm 2022