Tin tức & sự kiện

29/01/2024

BCTC Quý 4/2023 EBS - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 43,6% so với cùng kỳ, lãi 4,76 tỷ đồng.

25/10/2023

BCTC Quý 3/2023 EBS - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,2 lần so với cùng kỳ, đạt 4,49 tỷ đồng.

06/10/2023

EBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/09/2023

EBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/08/2023

EBS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

28/08/2023

EBS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

28/08/2023

EBS: Thay đổi nhân sự

05/08/2023

VN-Index lên cao nhất 10 tháng, loạt doanh nghiệp "tay ngang" đem tiền đầu tư chứng khoán "thở phào"

02/08/2023

EBS: Báo cáo tài chính quý 2/2023

02/08/2023

EBS: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

30/07/2023

BCTC Quý 2/2023 EBS - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 3,66 tỷ đồng, giảm 25,94% so với cùng kỳ.

28/07/2023

EBS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

14/07/2023

Một doanh nghiệp "tay ngang" đầu tư chứng khoán có lãi trở lại nhờ danh mục cổ phiếu nắm giữ bớt lỗ

26/05/2023

EBS: ngày 24/05/2023 Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hà Nội đã ký Hợp đồng số: 192/HĐKT-AAC, với Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2023

16/05/2023

EBS: Thông qua cho Công ty CMC vay vốn và Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2023

05/05/2023

EBS: Thay đổi người công bố thông tin

27/04/2023

EBS: Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố hà nội mua xe ô tô tải Ford