Tin tức & sự kiện

27/01/2023

BCTC 4/2022 EBS - Lợi nhuận giảm 7,71% trong năm 2022.

19/01/2023

EBS: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/01/2023

EBS: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

19/01/2023

EBS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

12/01/2023

Quý 1/2023, 88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2023 với 88 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ (margin) trong quý 1/2023. Được biết, theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua 88 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này. Trước đó, HOSE cũng công bố danh sách 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023 và danh sách này bổ sung thêm 3 mã so với số lượng trong danh sách công bố hồi đầu quý 4/2022.

11/01/2023

88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin quý 1/2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách 88 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023. Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến việc cắt margin còn là cổ phiếu trong diện đình chỉ giao dịch như CTX, DZM, LUT, VGP, ART. Xuất hiện trong danh sách tiếp tục là cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC như ART, KLF hay cổ phiếu BII thuộc "họ Louis".

05/01/2023

EBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/11/2022

EBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/11/2022

EBS: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

01/11/2022

EBS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

10/10/2022

EBS: Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hà Nội gửi Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ

22/09/2022

EBS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/08/2022

EBS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

31/08/2022

EBS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/07/2022

EBS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/07/2022

EBS: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

26/07/2022

EBS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

EBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/06/2022

EBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/06/2022

EBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị