Tin tức & sự kiện

07/09/2022

ECI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

31/08/2022

ECI: Thay đổi nhân sự

30/08/2022

ECI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/08/2022

ECI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/08/2022

ECI: Công bố thông tin Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty con

15/08/2022

ECI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

11/08/2022

ECI thay đổi phương án tăng vốn, phát hành 100 triệu cp

CTCP Tập Đoàn ECI (HNX: ECI) thông báo triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 vào ngày 30/08. Mục đích họp chủ yếu nhằm thông qua việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; đầu tư tài sản. Đồng thời, đại hội lần này sẽ tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS sau khi một số cá nhân từ nhiệm.

09/08/2022

ECI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/08/2022

ECI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/07/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ECI của CTCP Tập đoàn ECI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua;
+ Xem xét đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Tạ Thị Thanh Huyền;
+ Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty (nếu có).

22/07/2022

ECI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

ECI: Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty con: Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục ECI

20/07/2022

ECI: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/07/2022

ECI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

11/07/2022

ECI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

08/07/2022

ECI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/07/2022

ECI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/07/2022

ECI: Thay đổi nhân sự

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

08/06/2022

ECI: Bà Đỗ Thị Thơm được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế Toán Trưởng

y