DNSE Detail Stock ECI
ECI

ECICO., JSC

HNX: CTCP Tập Đoàn ECI

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

06/02/2023

CẬP NHẬT

06/02/2023

Tổng quan

CTCP Tập Đoàn ECI hoạt động trong lĩnh vực:

- Biên soạn, in và phát hành bản đồ, tranh ảnh giáo dục, sách giáo dục, băng đĩa CD-ROM giáo dục, sách điện tử
- SX và KD thiết bị giáo dục, thiết bị dạy nghề, thiết bị văn phòng...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của ECICO., JSC

Giá hiện tại

1,550

0

0

-

-0.10

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

02/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ECI của CTCP Tập đoàn ECI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;
+ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023;
+ Xem xét Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Hồng Loan;
+ Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

31/01/2023

ECI: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/01/2023

BCTC 4/2022 ECI - Lợi nhuận giảm 43,51% trong 2022.

19/01/2023

ECI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

18/01/2023

ECI: Báo cáo tài chính quý 4/2022

18/01/2023

ECI: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Quốc Việt

Tổng giám đốc

Nguyễn Tuấn Nam

CTCP Tập Đoàn ECI hoạt động trong lĩnh vực:

- Biên soạn, in và phát hành bản đồ, tranh ảnh giáo dục, sách giáo dục, băng đĩa CD-ROM giáo dục, sách điện tử
- SX và KD thiết bị giáo dục, thiết bị dạy nghề, thiết bị văn phòng...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là Trung tâm bản đồ giáo khoa
- Năm 1996 được đổi tên thành Trung tâm bản đồ và tranh ảnh giáo dục
- CTy được CPH, hoạt động theo mô hình CTCP từ ngày 01/01/2007

Thành viên Hội đồng quản trị

24.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của ECI dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 24.5 năm)


Ban giám đốc

30.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của ECI dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 30.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 52.45% công ty.