Tin tức & sự kiện

15/08/2022

EIC: Giải trình nội dung liên quan BCTC kiểm toán bán niên năm 2022

06/08/2022

EIC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/07/2022

EIC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EIC của CTCP EVN Quốc Tế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần EVN Quốc tế, Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 24/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

18/07/2022

EIC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

11/07/2022

EIC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/07/2022

EIC: Ký hợp đồng kiểm toán 2022

08/07/2022

EIC: Ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2021

07/07/2022

EIC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EIC của CTCP EVN Quốc Tế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

01/06/2022

EIC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/05/2022

EIC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/05/2022

EIC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

EIC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

EIC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

26/04/2022

EIC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/04/2022

EIC: Báo cáo thường niên 2021

04/04/2022

EIC: Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm 2020.

04/04/2022

EIC: Báo cáo tài chính năm 2021

17/03/2022

POW dự kiến bán khớp lệnh gần 2.9 triệu cp EIC

Ngày 16/03, HĐQT Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (HOSE: POW) đã thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại CTCP EVN Quốc tế (UPCoM: EIC).