Tin tức & sự kiện

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 EIC - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,84 tỷ đồng, giảm 98,97% so với cùng kỳ.

22/10/2023

BCTC Quý 3/2023 EIC - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 95,61% so với cùng kỳ, lãi 40,69 tỷ đồng.

10/08/2023

EIC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

25/07/2023

EIC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 EIC - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,5 tỷ đồng, giảm 23,79% so với cùng kỳ.

21/07/2023

EIC: Thông báo chi trả cổ tức năm 2022

20/07/2023

EIC: Báo cáo tài chính quý 2/2023

14/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EIC của CTCP EVN Quốc Tế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 26%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần EVN Quốc tế, Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/08/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.năm 2022

14/07/2023

EIC: Thay đổi nhân sự

06/07/2023

EIC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/07/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 6/7

05/07/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 6/7

30/06/2023

EIC: Ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022

27/06/2023

EIC: Thay đổi nhân sự

27/06/2023

EIC: Thay đổi nhân sự

26/06/2023

EIC: Thay đổi nhân sự

26/06/2023

EIC: Hơp đồng kiểm toán năm 2023

26/06/2023

EIC: Thay đổi nhân sự

26/06/2023

EIC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

23/06/2023

ĐHĐCĐ TV2: Kế hoạch kinh doanh đi ngang

ĐHĐCĐ thường niên 2023 của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2, HOSE: TV2) diễn ra vào sáng ngày 23/06/2023. Tại đại hội, cổ đông TV2 đã thông qua mục tiêu doanh thu và lợi nhuận tăng nhẹ so với thực hiện năm trước.