Tin tức & sự kiện

16/09/2022

EID: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Xuân Lương

05/09/2022

EID: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

05/09/2022

EID: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/07/2022

EID: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Xuân Lương

04/07/2022

EID: CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục không còn là cổ đông lớn

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

10/05/2022

EID: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AFC VF Limited

26/04/2022

EID: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

16/04/2022

EID: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AFC VF Limited

11/04/2022

EID: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

EID: Thay đổi nhân sự

04/04/2022

EID: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/03/2022

EID: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AFC VF Limited

20/03/2022

EID: Báo cáo tài chính năm 2021

12/03/2022

EID: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/03/2022

EID: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/03/2022

EID: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AFC VF Limited

04/03/2022

EID: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

16/02/2022

EID: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AFC VF Limited

11/02/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EID của CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
          - Thời gian họp: 31/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/03/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán – tài vụ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/03/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
Địa chỉ cụ thể: Tầng 4 – Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024 3512 2649 Fax: 024 3512 3449
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.