Tin tức & sự kiện

09/09/2022

HOSE nhắc nhở 4 công ty chậm giải trình BCTC soát xét bán niên

Ngày 08/09, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) đã có văn bản nhắc nhở 4 doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn gồm CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà (HOSE: ITC), CTCP Cơ điện Thủ Đức (HOSE: EMC), CTCP Damsan (HOSE: ADS) và CTCP SAM HOLDINGS (HOSE: SAM) về việc chậm giải trình BCTC soát xét bán niên 2022.

09/09/2022

EMC: Nhắc nhở chậm giải trình về BCTC soát xét bán niên 2022

06/09/2022

EMC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 trước và sau soát xét

28/07/2022

EMC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

21/07/2022

EMC: Giải trình LNST quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

20/07/2022

EMC: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn bổ sung cho hoạt động SXKD

23/06/2022

EMC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

20/05/2022

EMC: Đính chính BCTC quý 1/2022

28/04/2022

EMC: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT

28/04/2022

EMC: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Trưởng Ban kiểm toán nội bộ

26/04/2022

EMC: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

25/04/2022

EMC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

25/04/2022

EMC: Các báo cáo, tờ trình đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua

25/04/2022

EMC: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

09/04/2022

EMC: Báo cáo thường niên năm 2021

09/04/2022

EMC: Bổ sung hồ sơ lý lịch của ứng viên HĐQT

31/03/2022

EMC: Nghị quyết HĐQT về việc giải quyết đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT và đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT

31/03/2022

EMC: Thông báo tài liệu bổ sung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

26/03/2022

EMC: Thông báo thư mời và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022