DNSE Detail Stock EMC

HOSE: CTCP Cơ điện Thủ Đức

Sản xuất thiết bị, dụng cụ điện khác

logo

EMC

Tin tức

Một doanh nghiệp ô tô nội địa 3 tháng không có nửa đồng doanh thu, lỗ 12 năm liên tiếp, "nợ như Chúa Chổm" nhưng chưa có ý định ngừng kinh doanh

EMC

GGG

0.00%

+1

25/10/2023

Một doanh nghiệp ô tô nội địa 3 tháng không có nửa đồng doanh thu, lỗ 12 năm liên tiếp, "nợ như Chúa Chổm" nhưng chưa có ý định ngừng kinh doanh

EMC: Thông báo công văn của UBCKNN về việc dừng xét hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của EMC

EMC

-4.76%

05/07/2023

HOSE cắt margin hàng loạt cổ phiếu nóng HBC, HAG, HNG, PVD, PSH, HSG, NKG, SMC, ITA, LDG, PPC, TTF… trong quý III/2023

EMC

0.00%

HAG

0.00%

+34

05/07/2023

HOSE cắt margin hàng loạt cổ phiếu nóng HBC, HAG, HNG, PVD, PSH, HSG, NKG, SMC, ITA, LDG, PPC, TTF… trong quý III/2023

EMC: Thông báo về việc đã khắc phục xong vi phạm hành chính về thuế

EMC

-0.47%

21/06/2023

EMC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10

EMC

-0.47%

21/06/2023

Vinaconex (VCG) muốn thoái toàn bộ 44,2% vốn tại Vinaconex MEC

EMC

+3.92%

VCM

-9.97%

VCT

0.00%

20/06/2023

EMC: Quyết định hủy niêm yết cổ phiếu

EMC

-0.97%

19/06/2023

Hủy niêm yết cổ phiếu

EMC

+1.04%

15/06/2023

Cơ điện Thủ Đức (EMC): Hơn 15 triệu cổ phiếu sẽ “chia tay” sàn HOSE từ ngày 14/7

EMC

-0.72%

14/06/2023

EMC: Thông báo về việc hủy niêm yết cổ phiếu

EMC

0.00%

14/06/2023

EMC: Công văn về việc hủy niêm yết bắt buộc

EMC

0.00%

14/06/2023

EMC: Thông báo thay đổi nhân sự Kế toán trưởng

EMC

+2.74%

12/06/2023

EMC: Thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

EMC

-1.48%

07/06/2023

EMC bị cắt margin sau khi có quyết định hủy niêm yết bắt buộc

EMC

+2.05%

06/06/2023

EMC bị cắt margin sau khi có quyết định hủy niêm yết bắt buộc

Hơn 15.3 triệu cp EMC sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc

EMC

-0.11%

06/06/2023

Hơn 15.3 triệu cp EMC sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc

Cơ điện Thủ Đức (EMC): Huỷ niêm yết bắt buộc cổ phiếu

EMC

-0.11%

05/06/2023

EMC: Công văn về việc hủy niêm yết bắt buộc

EMC

-0.11%

05/06/2023

EMC: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Hà Nam

EMC

-0.11%

05/06/2023

EMC: Thông báo công văn của UBCKNN về việc hủy tư cách công ty đại chúng

EMC

-0.94%

01/06/2023

Giao dịch chứng khoán sáng ngày 24/4: Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán giúp thị trường hồi phục

EMC

GEG

+46

24/04/2023

Giao dịch chứng khoán sáng ngày 24/4: Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán giúp thị trường hồi phục