Tin tức & sự kiện

18/01/2023

EMS bị phạt và truy thu tiền thuế gần 727 triệu đồng 

Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện (UPCoM: EMS) nhận được quyết định phạt thuế từ Cục thuế TP Hà Nội.

16/01/2023

EMS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

16/01/2023

EMS: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

16/01/2023

Giao dịch bổ sung - 1,200,050 CP

10/01/2023

EMS: Ngày 16/01/2023, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

03/01/2023

EMS: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 1,200,050 cổ phiếu

28/12/2022

EMS: Thay đổi Giấy đăng ký chứng nhận chứng khoán thay đổi lần thứ 6

19/12/2022

EMS: EMS_CBTT vv UBCKNN đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu của Tổng công ty EMS

19/12/2022

EMS: Báo cáo kết quả đợt phát nhanh cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu năm 2022 của Tổng công ty EMS

12/12/2022

EMS: EMS_CBTT vv Báo cáo kết quả đợt phát nhanh cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu năm 2022 của Tổng công ty EMS.

02/12/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100000:6063

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EMS của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện- CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 6,063%/cổ phiếu (Người sở hữu 100.000 cổ phiếu được nhận thêm 6.063 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Tổng số cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, hàng thập phân sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 150 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 6,063%, vậy cổ đông A sẽ được nhận (150/100) x 6,063=9,09 cổ phiếu phát hành thêm. Theo quy định về xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ chỉ thực nhận 9 cổ phiếu phát hành. Đối với 0,9 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ phát hành theo phương án nêu trên.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tại các địa chỉ dưới đây và xuất trình CMND/CCCD. Địa chỉ làm thủ tục nhận cổ phiếu đối với chứng khoán chưa lưu ký:
+ VP Tổng công ty: Ban tổ chức cán bộ lao động, tầng 4, tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội;
+ CN Hà Nội: P. Tổng hợp, số 01, Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm;
+ CN TP.HCM: P. Tổng hợp, 20 Nguyễn Đức Thuận, P.13, Q. Tân Bình;
+ CN Đà Nẵng: P. Tổng hợp, 868 Nguyễn Hữu Thọ, Khuê Trung, Cẩm Lệ

28/11/2022

EMS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

24/11/2022

EMS: EMS_CBTT vv Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn Vốn chủ sở hữu của Tổng công ty EMS

24/11/2022

EMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/11/2022

EMS: Công bố thông tin về việc Ủy ban Chứng khoán nhà nước nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần

31/10/2022

EMS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

13/10/2022

EMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/10/2022

EMS: Ngày 10/10/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

03/10/2022

EMS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

28/09/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,799,637 CP